Kokpity menedżerskie w Excelu

Warszawa, 7 września 2018 r. godz. 9.00 do 16.30 CEL I ZAKRES Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia profesjonalnych kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem Excela. Zakres warsztatów pozwoli rozwinąć kompetencje skutecznego przekazu informacji wspierającej podejmowanie decyzji na różnych poziomach zarządzania. ODBIORCY Analitycy biznesowi i finansowi, praktycy controllingu wszelkich obszarów biznesowych różnych sektorów, finansiści, korzystający…

Nowe zasady w zakresie ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

Warszawa, 10 września 2018 r. godz. 10.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest wprowadzenie i zapoznanie z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych, które obowiązują wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR). Podczas szkolenia: * wyjaśnimy podstawowe pojęcia w obszarze ochrony…

Kurs MS Excel – poziom podstawowy

Warszawa, 25-26 września 2018 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Kto dzisiaj nie używa Excela (no, dobrze – arkusza kalkulacyjnego) w pracy biurowej, ręka do góry! Nie możesz, bo trzymasz myszkę, by przewinąć arkusz „do góry”? To nie trzymaj kurczowo przez minutę tej…

Kurs MS Excel – poziom średniozaawansowany

Warszawa, 27-28 września 2018 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES „Znasz Excela”? Hmm, to fajnie. To wystartujemy z poziomu „pracy codziennej”, czyli wpisywania formuł, formatowania tabelek, robienia podstawowych raportów, w świat odrobinę poważniejszy, a mianowicie liźniemy analizę danych. Myślisz, że jak znasz autofiltr…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

Procesy bazodanowe controllingu Warszawa, 18-19 października 2018 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb analitycznych,…

Warsztat zarządzania projektem w przemyśle

Warszawa, 29 października 2018 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych…

Warsztat zarządzania projektem w branży IT

Warszawa, 30 października 2018 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 12-13 listopada 2018 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

Metody scenariuszowe w budowie skutecznej strategii firmy

Warszawa, 12 listopada 2018 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest prezentacja możliwości zastosowania metod scenariuszowych w budowie skutecznej strategii przedsiębiorstwa działającego w warunkach dużej zmienności otoczenia. Szkolenie ma na celu stymulowanie uczestników do strategicznego myślenia i świadomego obserwowania zmian zachodzących w różnych obszarach działalności jego przedsiębiorstwa. Umiejętności te pozwalają na…

Budżet kontraktu budowlanego

Warszawa, 16 listopada 2018 r. godz. 9.00 do 16.00 Szkolenie funkcjonuje na rynku już od 18 lat! CEL I ZAKRES Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Zajęcia poświęcone są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia…

Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Warszawa, 14 grudnia 2018 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków….