Warsztat zarządzania projektem w przemyśle

Warszawa, 29 października 2018 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 12-13 listopada 2018 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

Budżet kontraktu budowlanego

Warszawa, 16 listopada 2018 r. godz. 9.00 do 16.00 Szkolenie funkcjonuje na rynku już od 18 lat! CEL I ZAKRES Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Zajęcia poświęcone są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia…

Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce

Warszawa, 23 listopada 2018 r. godz. 9.30 do 16.30 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: * dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, * budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. ODBIORCY Mali i średni przedsiębiorcy, ale też przedstawiciele dużych przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialni…

Jak przygotować budżet na 2019 rok?

Warszawa, 23 listopada 2018 r. godz. 10.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przedstawienie procesu sporządzania budżetu rocznego. Zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu, rodzaje budżetów, metody ich sporządzania. Szczególną uwagę zwrócimy na zagadnienia związane z najczęstszymi problemami praktycznymi związanymi z budżetowaniem. ODBIORCY Szkolenie jest przeznaczone dla: * członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek…

Kokpity menedżerskie w Excelu

Warszawa, 30 listopada 2018 r. godz. 9.00 do 16.30 CEL I ZAKRES Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia profesjonalnych kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem Excela. Zakres warsztatów pozwoli rozwinąć kompetencje skutecznego przekazu informacji wspierającej podejmowanie decyzji na różnych poziomach zarządzania. ODBIORCY Analitycy biznesowi i finansowi, praktycy controllingu wszelkich obszarów biznesowych różnych sektorów, finansiści, korzystający…

Zmiany w podatku VAT w 2019 r. i najnowsze orzecznictwo

Warszawa, 7 grudnia 2018 r. godz. 10.00 – 16.00 CEL I ZAKRES Na szkoleniu będą podejmowane tematy dotyczące kolejnych zmian wprowadzanych w zakresie podatku VAT, m.in. nowe regulacje dotyczące obrotu bonami, przejście na elektroniczny system kas fiskalnych, oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, w miejsce obecnej PKWiU, deklaracja VAT w formacie JPK, praktyczne problemy…

Strategia 6 cyfr, czyli zarządzanie zespołem sprzedaży podczas kampanii produktowej

Warszawa, 7 grudnia 2018 r. godz. 10.00 do 17.00 CELE I ZAKRES Przygotowanie menedżerów do jeszcze bardziej efektywnego zarządzania zespołem sprzedaży podczas prowadzenia kampanii produktowej. Nabycie umiejętności korzystania z wybranych narzędzi podnoszących ich efektywność osobistą. ODBIORCY Szkolenie jest przeznaczone dla: * dyrektorów i kierowników zespołów sprzedażowych, * dyrektorów regionalnych, * trenerów wspierających menedżerów sprzedaży, *…

Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Warszawa, 14 grudnia 2018 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków….

Analiza finansowa w praktyce

Warszawa, 14 grudnia 2018 r. godz. 9.30 do 16.30 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: * umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów (IFRS), * wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, * budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za poziom wskaźników finansowych,…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

Procesy bazodanowe controllingu Warszawa, 7-8 marca 2019 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb analitycznych,…