Kokpity menedżerskie w Excelu

Warszawa, 8 marca 2019 r.
godz. 9.00 do 17.00

CEL I ZAKRES

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia profesjonalnych kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem Excela. Zakres warsztatów pozwoli rozwinąć kompetencje skutecznego przekazu informacji wspierającej podejmowanie decyzji na różnych poziomach zarządzania.

ODBIORCY

Analitycy biznesowi i finansowi, praktycy controllingu wszelkich obszarów biznesowych różnych sektorów, finansiści, korzystający w codziennej pracy z Excela, którzy chcą usprawnić procesy raportowania w swoich organizacjach.

PROGRAM

Struktury raportowe według idei One-Page Reporting
* Zakresy informacyjne
* Rozkład informacji na stronie
* Poziomowanie raportów w strukturze organizacji
PRZYKŁADY (struktury OPO według koncepcji Herwiga Friedag, ICV; „4 windows form” według Controller Akademie, inne ciekawe doświadczenia controllerów różnych organizacji)
WARSZTAT (szkicowanie struktur raportowania: tabele, wykresy, komentarze)

 Jaki przekaz niosą dane?
* Co podpowiada intuicja?
* Jakie są zasady tworzenia dobrego komunikatu z danych według IBCS
WARSZTAT (warsztaty MS Excel, prezentacje prac grup roboczych)

 Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji
* Kolory i kształty – znaczenie w przekazie informacji analitycznej
* Psychologiczne zasady komunikacji wizualnej
* Rola controllera w kształtowaniu kultury przekazu informacji zarządczej
PREZENTACJA I PRZYKŁADY (najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz)
WARSZTATY (krótkie ćwiczenia w MS Excel: prostota, jasność, przejrzystość)

Czy wizualizacja zmienia przekaz controllingu?
WARSZTAT (warsztaty MS Excel, prezentacja uczestników)

PROWADZĄCA

Edyta Szarska

CIMA Adv Dip MA, ICC
Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV. Posiada tytuł ICC (certyfikowany konsultant IBCS, International Business Communication Standards).
Nadzorowała projekty wdrożenia zaawansowanych narzędzi controllingu w zakresie merytorycznym i informatycznym działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Uczestniczyła w procesach tworzenia i rozwoju controllingu firm przygotowujących się do zmian właścicielskich. Jest członkiem kilkunastoosobwego zespołu międzynarodowej grupy projektowej ICV, która wspiera rozwój controllingu firm w różnych krajach. Prowadzi audyty i reorganizacje controllingu różnych organizacji. W pracy doradczej proponuje rozwiązania oparte na własnych doświadczeniach praktycznych, stale rozwijanych o wiedzę zdobywaną w ramach IBCS Institute, CIMA i ICV.
Jest autorką publikacji w prasie fachowej, certyfikowanym trenerem webcast i e-learning. Prowadzi zajęcia na wybranych studiach podyplomowych SGH i UMK, liczne szkolenia i konferencje, również w innych krajach.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/