Zmiany w podatku VAT w 2019 r. i najnowsze orzecznictwo

Warszawa, 7 grudnia 2018 r.
godz. 10.00 – 16.00

CEL I ZAKRES

Na szkoleniu będą podejmowane tematy dotyczące kolejnych zmian wprowadzanych w zakresie podatku VAT, m.in. nowe regulacje dotyczące obrotu bonami, przejście na elektroniczny system kas fiskalnych, oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, w miejsce obecnej PKWiU, deklaracja VAT w formacie JPK, praktyczne problemy związane ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a także najnowsze orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE. Rok 2019 to kolejny etap wdrażania zmian, które mają przede wszystkim na celu uszczelnianie systemu VAT, ale odbiją się one na rozliczeniach wszystkich, również uczciwych podatników, nakładając na nich coraz to nowe obowiązki. Ostatnie pół roku pokazało również wiele problemów związanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto, obserwowaliśmy wielokrotne zmiany podejścia organów podatkowych do różnorodnych zagadnień w zakresie podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala również inaczej spojrzeć na interpretację wielu przepisów.
Ministerstwo opublikowało niedawno listę przesłanek, których spełnienia oczekuje w celu zabezpieczenia odliczenia VAT, gdy podatnik nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT.
Na szkoleniu pokażemy zatem kompleksowo tematykę wprowadzanych zmian w przepisach oraz praktykę stosowania dotychczasowych regulacji, które nadal budzą wiele wątpliwości. Podczas szkolenia omówione zostaną ostatnie zmiany w zakresie VAT, planowane zmiany oraz ich praktyczne zastosowanie. Celem szkolenia jest, aby uczestnicy nabyli zarówno wiedzę w zakresie zmian w rozliczaniu podatku VAT, jak i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych występujących w praktyce.

ODBIORCY

* właściciele firm
* główni i samodzielni księgowi
* dyrektorzy finansowi
* osoby rozliczające podatki i odpowiedzialne za finanse
* controllerzy finansowi
* pracownicy działów księgowych i finansowych

PROGRAM

* Nowe zasady dotyczące opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych
* Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN
* Kasy fiskalne i paragony elektroniczne
* Faktury wystawiane do paragonów
* Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia
* Ograniczenie możliwości odzyskania VAT przy korektach okresów przeszłych
* Zmiany w zakresie ulgi na złe długi w VAT
* Likwidacja deklaracji VAT
* Rozszerzenie sankcji VAT
* Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
* Przesłanki dochowania należytej staranności
* Najnowsze orzecznictwo w zakresie VAT

PROWADZĄCA

Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w kancelarii doradztwa podatkowego MDDP. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Posiada prawie 20 letni staż w doradztwie podatkowym. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w działach podatkowych Andersen i Ernst&Young. Wieloletnia praktyka w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliła jej uczestniczyć w różnorodnych projektach podatkowych, m.in. wsparciu firm w rozwiązywaniu bieżących zagadnień podatkowych, w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych z zakresu VAT, w tym reprezentowanie firm w sądzie, a także dotyczących planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przeglądów pod kątem efektywnego i bezpiecznego zarządzania rozliczeniami podatkowymi firm.
Przez prestiżowy tytuł International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce.
Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień w podatku VAT. Jest autorką licznych publikacji prasowych z zakresu podatku VAT, współautorką komentarza do Dyrektywy VAT Rady UE.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 790 zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Dyrektor Sprzedaży
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/