Jak przygotować budżet na 2019 rok?

Warszawa, 23 listopada 2018 r.
godz. 10.00 do 17.00

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przedstawienie procesu sporządzania budżetu rocznego. Zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu, rodzaje budżetów, metody ich sporządzania. Szczególną uwagę zwrócimy na zagadnienia związane z najczęstszymi problemami praktycznymi związanymi z budżetowaniem.

ODBIORCY

Szkolenie jest przeznaczone dla:
* członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa,
* dyrektorów pionów oraz menedżerów każdego szczebla,
* dyrektorów finansowych,
* kierowników i specjalistów ds. controllingu,
* wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM

Wprowadzenie
Definicje rachunkowości zarządczej (controllingu), budżetowania, budżetowania operacyjnego, budżetu
Związki między celami strategicznymi, długookresowymi celami przedsiębiorstwa a budżetowaniem i kontrolą
Cele sporządzania budżetów

Proces budżetowania operacyjnego
Fazy procesu budżetowania
Cykl budżetowania w przedsiębiorstwie
Przykładowe struktury budżetu przedsiębiorstwa
Proces tworzenia budżetu
Przykładowe procesy przygotowywania rocznego budżetu przedsiębiorstwa na 2019 rok
Przegląd podstawowych analiz strategicznych
Dobre praktyki budżetowe
Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
Role pracowników z różnych działów podczas procesu sporządzania budżetu rocznego

Analiza odchyleń
Omówienie czym jest analiza odchyleń
Przedstawienie przykładowych rodzajów odchyleń składających się na odchylenie od budżetu wyniku ze sprzedaży produktów

Rodzaje budżetów
Budżety długookresowe i krótkookresowe
Budżety strategiczne i operacyjne
Budżety cząstkowe i budżet główny
Budżety odgórne i oddolne
Budżety operacyjne oraz finansowe
Budżety stałe i elastyczne (wielostopniowe, przeliczane, równania kosztów)

Metody sporządzania budżetów
Metoda odgórna i partycypacyjna
Budżetowanie kroczące (wraz z przykładowymi etapami budżetowania kwartalnego)
Budżetowanie „od zera”
Budżetowanie przyrostowe
Metoda procentu od sprzedaży

Problemy z budżetowaniem
Omówienie ograniczeń budżetowania oraz sposobów radzenia sobie z nimi

Zakończenie
Podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia

PROWADZĄCY

Paweł Pawlak

Absolwent:
* Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej;
* Studium Informatyki Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego;
* Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
W wieku 26 lat został dyrektorem operacyjnym w polskiej spółce wydawniczej z niemieckim kapitałem. Później kontynuował karierę na stanowiskach kierowniczych w polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym. Był m.in. doradcą zarządu dużego niemieckiego koncernu, dyrektorem ds. organizacyjnych w bardzo szybko rozwijającym się polskim przedsiębiorstwie, działającym na całym świecie.
Uwielbia uczyć i przekazywać swoją wiedzę innym. Przez kilka lat był wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim (prowadził zajęcia z szeroko rozumianego zarządzania oraz finansów). Przeprowadził niezliczoną liczbę szkoleń wewnętrznych dla praktyków, ucząc m.in. stosowania nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji.
Laureat konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze rozprawy doktorskie. Rozprawę doktorską pt. „Hybrydowy model budżetowania operacyjnego w wydawnictwie” obronił w 2016 roku.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 850 zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Al. Jerozolimskie 51

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Dyrektor Sprzedaży
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/