Budżet kontraktu budowlanego

Warszawa, 29 marca 2019 r.
godz. 9.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest omówienie mechanizmów kontrolnych wykonania budżetu kontraktu budowlanego oraz korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi podziału kosztów pośrednich oraz analizy wskaźnikowej.
Zakres szkolenia:
1) omówienie cech przydatnego budżetu (wykład),
2) identyfikacja i rozliczenie kosztów pośrednich (wykład i ćwiczenia),
3) kontrola wykonania budżetu:
* budżet stały (wykład i ćwiczenia, analiza odchyleń),
* budżet elastyczny (wykład i ćwiczenia, analiza odchyleń),
* sprawozdanie z efektów, przydatne wskaźniki.

ODBIORCY

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla kierowników kontraktów budowlanych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

PROGRAM

W trakcie szkolenia omawiane będą m.in.:
1) teoria rachunku kosztów,
2) porównanie bezpośrednich kosztów projektu z projektowanym budżetem,
3) podział kosztów pośrednich (wydziałowych, ogólnych, sprzedaży) na wyodrębnione, podlegające pomiarowi działania,
4) kontrola i kształtowanie kosztów pośrednich w kontekście rozliczenia całości kontraktu,
5) wpływ sposobu przydzielenia kosztów pośrednich na wynik projektu w zależności od centrów podejmowania decyzji w spółce.

Ćwiczenia będą poświęcone problematyce kontroli wykonania budżetu, poznaniu narzędzi do podziału kosztów, badania odchyleń. Omówione zostaną ponadto elementy analizy wskaźnikowej.

PROWADZĄCA

Małgorzata Szydłowska

Partner firmy audytorskiej A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. Specjalizuje się zwłaszcza w systemach budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw projektowo-budowlanych. Przez wiele lat współpracowała z wieloma największymi przedsiębiorstwami projektowo-budowlanymi w Polsce.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 850 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/