Praktyczne wskazówki sporządzania e-sprawozdania w postaci XML i jego podpisania za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz ePUAP – krok po kroku

Warszawa, 22 marca 2019 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapewnienie wsparcia pracownikom działu księgowości, ekonomistom oraz innym osobom zaangażowanym w sporządzania i podpisanie e-sprawozdania w XML. W trakcie szkolenia zostaną omówione aspekty prawne sprawozdawczości rocznej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów stawianych przez Ministra Finansów, które zawarte są w strukturach logicznych….

Budżet kontraktu budowlanego

Warszawa, 29 marca 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest omówienie mechanizmów kontrolnych wykonania budżetu kontraktu budowlanego oraz korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi podziału kosztów pośrednich oraz analizy wskaźnikowej. Zakres szkolenia: 1) omówienie cech przydatnego budżetu (wykład), 2) identyfikacja i rozliczenie kosztów pośrednich (wykład i ćwiczenia), 3) kontrola wykonania budżetu:…

Usprawnienie i automatyzacja budżetowania na 2020 rok

Cykl warsztatów odbywa się na terenie całej Polski! Wrocław, 11 kwietnia 2019 r. Katowice, 16 kwietnia 2019 r. Rzeszów, 17 kwietnia 2019 r. Poznań, 10 maja 2019 r. Warszawa, 15 maja 2019 r. Toruń, 16 maja 2019 r. Kraków, 22 maja 2019 r. CEL I ZAKRES Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy o tym jak samodzielnie…

Prawo celne w kontekście zagranicznej działalności gospodarczej

Warszawa, 12 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami celnymi stosowanymi w wymianie towarowej z krajami trzecimi – które nie należą do Unii Europejskiej. Uczestnicy otrzymają wiedzę w zakresie odprawy celnej towarów oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji celnej. Zapoznają się także z podstawowymi procedurami celnymi w…

Prowadzenie Social Media i reklamy Facebook Ads

Warszawa, 15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I KORZYŚCI Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage). Korzyści dla uczestników:…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie Warszawa, 25-26 kwietnia 2019 r. 1. dzień – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL…

Warsztat zarządzania projektem w przemyśle

Warszawa, 26 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych odchyleń…

Nowoczesny controlling – jeden problem w jeden dzień

Moduł I: Warszawa, 6 maja 2019 r., godz. 10.00–16.30 Moduł II: Warszawa, 20 maja 2019 r., godz. 10.00–16.30 Moduł III: Warszawa, 12 czerwca 2019 r., godz. 10.00–16.30 Moduł IV: Warszawa, 26 czerwca 2019 r., godz. 10.00–16.30 Proponujemy Państwu cykl jednodniowych seminariów kompleksowo prezentujących wybrane narzędzia controllingu. Na każdym szkoleniu omawiane są odrębne zagadnienia. Dzięki temu możliwe…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 9-10 maja 2019 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

Kokpity menedżerskie w Excelu

Warszawa, 31 maja 2019 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia profesjonalnych kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem Excela. Zakres warsztatów pozwoli rozwinąć kompetencje skutecznego przekazu informacji wspierającej podejmowanie decyzji na różnych poziomach zarządzania. ODBIORCY Analitycy biznesowi i finansowi, praktycy controllingu wszelkich obszarów biznesowych różnych sektorów, finansiści, korzystający…

Relacje interpersonalne i komunikacja w zespole

Warszawa, 6 czerwca 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej różnych typów osobowości, głównych zasad komunikacji oraz wywierania wpływu, a także metod umożliwiających praktyczne zastosowanie tej wiedzy do budowy i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych oraz komunikacji w zespole. ODBIORCY Wszystkie osoby utrzymujące na co dzień bliskie relacje z…

Praktyczne aspekty handlu zagranicznego

Warszawa, 6-7 czerwca 2019 r. 1. dzień  – godz. 9.00 do 16.00 2. dzień  – godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rządzącymi w międzynarodowej wymianie handlowej. Zostaną przedstawione podstawowe techniki negocjacji i zawierania kontraktów w handlu zagranicznym oraz sposoby zabezpieczenia interesów polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Uczestnicy…

Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce

Warszawa, 14 czerwca 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: * dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, * budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. ODBIORCY Mali i średni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele dużych instytucji odpowiedzialni za budowę strategii…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

Procesy bazodanowe controllingu Warszawa, 9-10 grudnia 2019 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb…