Bilansowe zamknięcie roku 2018 w formie e-sprawozdania

Warszawa, 4 marca 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Szkolenie porusza kluczowe aspekty związane z prawidłowym i sprawnym zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2018 rok. Kładziemy w nim nacisk na praktyczne, a nie teoretyczne ujęcie omawianych zagadnień, w tym w szczególności przygotowanie not w jednolitej strukturze e-sprawozdania. ODBIORCY Zajęcia przeznaczone są dla osób…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

Procesy bazodanowe controllingu Warszawa, 7-8 marca 2019 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb analitycznych,…

Kokpity menedżerskie w Excelu

Warszawa, 8 marca 2019 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia profesjonalnych kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem Excela. Zakres warsztatów pozwoli rozwinąć kompetencje skutecznego przekazu informacji wspierającej podejmowanie decyzji na różnych poziomach zarządzania. ODBIORCY Analitycy biznesowi i finansowi, praktycy controllingu wszelkich obszarów biznesowych różnych sektorów, finansiści, korzystający…

Praktyczne aspekty handlu zagranicznego

Warszawa, 28-29 marca 2019 r. 1. dzień: godz. 9.00 do 16.00 2. dzień: godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rządzącymi w międzynarodowej wymianie handlowej. Zostaną przedstawione podstawowe techniki negocjacji i zawierania kontraktów w handlu zagranicznym oraz sposoby zabezpieczenia interesów polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Uczestnicy zapoznają się…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 1-2 kwietnia 2019 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

Prawo celne w kontekście zagranicznej działalności gospodarczej

Warszawa, 12 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami celnymi stosowanymi w wymianie towarowej z krajami trzecimi – które nie należą do Unii Europejskiej. Uczestnicy otrzymają wiedzę w zakresie odprawy celnej towarów oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji celnej. Zapoznają się także z podstawowymi procedurami celnymi w…

Przywództwo w zespołach i organizacjach wielokulturowych

Warszawa, 15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Celem warsztatu jest rozwój kompetencji kulturowych, zwłaszcza w obszarze zarządzania zespołami oraz zadaniami/projektami w środowisku wielokulturowym, komunikacji w zespołach zróżnicowanych kulturowo oraz różnorodności stylu zarządzania. Kompetencje kulturowe stały się kluczowymi w organizacjach wielonarodowych i w ciągu ostatnich kilkunastu lat są równie, a w…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie Warszawa, 25-26 kwietnia 2019 r. 1. dzień – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL…

Warsztat zarządzania projektem w przemyśle

Warszawa, 26 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych odchyleń…

Relacje interpersonalne i komunikacja w zespole

Warszawa, 10 maja 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej różnych typów osobowości, głównych zasad komunikacji oraz wywierania wpływu, a także metod umożliwiających praktyczne zastosowanie tej wiedzy do budowy i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych oraz komunikacji w zespole. ODBIORCY Wszystkie osoby utrzymujące na co dzień bliskie relacje z…

Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce

Warszawa, 31 maja 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: * dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, * budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. ODBIORCY Mali i średni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele dużych instytucji odpowiedzialni za budowę strategii…

Budżet kontraktu budowlanego

Termin w trakcie ustalania Szkolenie funkcjonuje na rynku już od 18 lat! CEL I ZAKRES Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Zajęcia poświęcone są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: * kosztów kontraktów, w…