Kokpity menedżerskie w Excelu

Warszawa, 31 maja 2019 r.
godz. 9.00 do 17.00

CEL I ZAKRES

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia profesjonalnych kokpitów menedżerskich z wykorzystaniem Excela. Zakres warsztatów pozwoli rozwinąć kompetencje skutecznego przekazu informacji wspierającej podejmowanie decyzji na różnych poziomach zarządzania.

ODBIORCY

Analitycy biznesowi i finansowi, praktycy controllingu wszelkich obszarów biznesowych różnych sektorów, finansiści, korzystający w codziennej pracy z Excela, którzy chcą usprawnić procesy raportowania w swoich organizacjach.

PROGRAM

Struktury raportowe według idei One-Page Reporting
* Zakresy informacyjne

* Rozkład informacji na stronie
* Poziomowanie raportów w strukturze organizacji
PRZYKŁADY (struktury OPO według koncepcji Herwiga Friedag, ICV; „4 windows form” według Controller Akademie, inne ciekawe doświadczenia controllerów różnych organizacji)
WARSZTAT (szkicowanie struktur raportowania: tabele, wykresy, komentarze)

 Jaki przekaz niosą dane?
* Co podpowiada intuicja?

* Jakie są zasady tworzenia dobrego komunikatu z danych według IBCS
WARSZTAT (warsztaty MS Excel, prezentacje prac grup roboczych)

 Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji
* Kolory i kształty – znaczenie w przekazie informacji analitycznej

* Psychologiczne zasady komunikacji wizualnej
* Rola controllera w kształtowaniu kultury przekazu informacji zarządczej
PREZENTACJA I PRZYKŁADY (najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz)
WARSZTATY (krótkie ćwiczenia w MS Excel: prostota, jasność, przejrzystość)

Czy wizualizacja zmienia przekaz controllingu?
WARSZTAT (warsztaty MS Excel, prezentacja uczestników)

PROWADZĄCA

Edyta Szarska

CIMA Adv Dip MA, ICC
Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV. Posiada tytuł ICC (certyfikowany konsultant IBCS, International Business Communication Standards).
Nadzorowała projekty wdrożenia zaawansowanych narzędzi controllingu w zakresie merytorycznym i informatycznym działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Uczestniczyła w procesach tworzenia i rozwoju controllingu firm przygotowujących się do zmian właścicielskich. Jest członkiem kilkunastoosobwego zespołu międzynarodowej grupy projektowej ICV, która wspiera rozwój controllingu firm w różnych krajach. Prowadzi audyty i reorganizacje controllingu różnych organizacji. W pracy doradczej proponuje rozwiązania oparte na własnych doświadczeniach praktycznych, stale rozwijanych o wiedzę zdobywaną w ramach IBCS Institute, CIMA i ICV.
Jest autorką publikacji w prasie fachowej, certyfikowanym trenerem webcast i e-learning. Prowadzi zajęcia na wybranych studiach podyplomowych SGH i UMK, liczne szkolenia i konferencje, również w innych krajach.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 890 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.
Uwaga! Uczestnicy szkolenia pracują na własnych komputerach.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/