SQL dla pracujących w Excelu – poziom III

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie

Warszawa, 16-17 grudnia 2019 r.
1. dzień – godz. 10.30 do 17.30
2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00

CEL I ZAKRES

Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL Server Express, MySQL, inne). Przyswojenie języka specjalistów IT w tematyce przetwarzania danych biznesowych.
Radykalna zmiana podejścia do analizy danych, zwiększenie jej efektywności, wygody poprzez automatyzację procesów bazodanowych, profesjonalizacja analizy danych, łatwiejsza komunikacja ze specjalistami IT.
Nabycie praktycznych umiejętności dostępu do baz danych dla celów analizy biznesowej i tworzenia raportów – samodzielność analityczna – na poziomie bazy danych na specjalizowanym serwerze analitycznym – hurtowni danych controllingu.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Ukończenie kursu „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I”, mile widziane ukończenie kursu SQL II. stopnia pt. „Procesy bazodanowe controllingu”.

ODBIORCY

Analitycy (ogólnie), analitycy danych biznesowych (w szczególności), Controllerzy finansowi, sprzedawcy, kadra menedżerska – wszyscy, dla których praca z dużo ilością danych jest codziennością. W szczególności analitycy budżetowi.

PROGRAM

Program szczegółowy (bloki 4-godzinne):
1. Przypomnienie zagadnień z poprzednich kursów w kontekście użycia w bazie serwerowej, wykład SOA – Spreadsheet Oriented Architecture.
2. Projekt i oprogramowanie procesu bazodanowego w bazie serwerowej.
3. Przegląd (na przykładach) dostępu (zapis-odczyt) do różnych serwerowych baz danych, programy zarządzania (tzw. interfejsy) baz danych.
4. Podstawy administracji serwerową bazą danych.

Zagadnienia poruszane na kursie:
1. Odpowiadamy na pytania:
* Czy można tanio lub darmowo stworzyć funkcjonalną hurtownię danych na potrzeby controllingu i nie tylko? Czy rozwój systemu analitycznego jest uwarunkowany zakupami oprogramowania analitycznego, czy też jest pochodną wzrostu wiedzy informatycznej analityków?
* Do kogo „należy” baza danych controllingu i jakie ma cele? Czy serwerowa baza danych jest domeną wyłącznie działu IT? Kto nią zarządza? Jakimi metodami?
* Którą z baz danych wybrać do pierwszych kroków, jak ją migrować do rozwiązań na wyższym poziomie informatycznym?
2. Bazy danych – MS SQL Server, MySQL, interfejsy: MS SQL Server Management Studio, MySQL Workbench, interfejsy niezależne, np. SqlDbx.
3. Relacyjna baza danych, tradycyjna architektura analizy, architektura klient-serwer, pośrednia warstwa aplikacji dostępu do danych, sterowniki ODBC i OLE DB, źródła danych, sposoby tworzenia nowych źródeł, w tym źródła „pliki tekstowe”.
4. Nowości firmy Microsoft w dziedzinie analizy danych: Power Pivot, Power Query.

PROWADZĄCY

Wojciech Gardziński

Trener i szkoleniowiec, wieloletni praktyk controllingu. Zrealizował ponad 100 wdrożeń własnych narzędzi controllingowych AFIN.NET i AfinScript (wybrani klienci: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, PKP Energetyka, PGE Elektrownia Opole, Ronal Polska). Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów o MS Excel i bazach danych w zastosowaniach controllingowych, a także współautorem koncepcji SOA (Spreadsheet Oriented Architecture). Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu Excel, VBA, Access, SQL. Jest współautorem oraz wykładowcą programu Studiów Podyplomowych „Excel w Controllingu dla Zaawansowanych” prowadzonych od 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 1190 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.
Uwaga! Uczestnicy szkolenia pracują na własnych komputerach.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/