Nowoczesny controlling – jeden problem w jeden dzień

Moduł I: Warszawa, 6 maja 2019 r., godz. 10.00–16.30
Moduł II: Warszawa, 20 maja 2019 r., godz. 10.00–16.30
Moduł III: Warszawa, 12 czerwca 2019 r., godz. 10.00–16.30
Moduł IV: Warszawa, 26 czerwca 2019 r., godz. 10.00–16.30

Proponujemy Państwu cykl jednodniowych seminariów kompleksowo prezentujących wybrane narzędzia controllingu. Na każdym szkoleniu omawiane są odrębne zagadnienia. Dzięki temu możliwe jest gruntowne zaprezentowanie funkcjonowania controllingu w danym zakresie zgodnie z najlepszymi praktykami. W przygotowaniu są dalsze tematy.

ODBIORCY

Controllerzy, analitycy finansowi, główni księgowi i samodzielni księgowi oraz dyrektorzy pionów biznesowych.

 

MODUŁ I:
RAPORTY CONTROLLERA

Warszawa, 6 maja 2019 r.

CEL I ZAKRES

Prezentacja zasad tworzenia raportów wielomarżowych i wielowymiarowych przez controllerów.

PROGRAM

Wady raportów rachunkowości zarządczej z punktu widzenia potrzeb controllingu
Identyfikacja ilości wymiarów analizy marżowej
* Wpływ strategii sprzedaży na ilość wymiarów analizy
* Struktura strategiczna i operacyjna raportów wielowymiarowych
Ustalanie ilości poziomów analizy marżowej
* Kolejność ujmowania kosztów zmiennych i stałych w raporcie
* Ustalanie ilości poziomów marż
* Wykorzystanie danych z raportu wielomarżowego w zarządzaniu
Adaptacja systemu rachunkowości do wymogów raportów marżowych
* Klasyfikacja przychodów i kosztów na potrzeby raportów marżowych
* Źródła danych do raportów marżowych
* Rozbudowa ewidencji księgowej na potrzeby raportów marżowych
Rozliczanie kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Wady i zalety rozliczania kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Warunki poprawnego rozliczania kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Prezentacja kosztów pośrednich w raportach marżowych

 

MODUŁ II:
BUDŻETOWANIE MPK

Warszawa, 20 maja 2019 r.

CEL I ZAKRES

Prezentacja nowoczesnych metod tworzenia i zarządzania budżetem kosztów na poziomie MPK.

PROGRAM

Etapy procesu budżetowania
Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem budżetu
* Planowanie kroczące w budżetowaniu
* Dopuszczalne granice odchyleń budżetowych
* Aktualizacja budżetu i reakcja na odchylenia
Budżetowanie zadaniowe i tradycyjne
Identyfikacja centrów kosztów
* Komórek organizacyjnych
* Grup specjalistów
* Zasobów technicznych
* Projektów
Struktury budżetów koszów stałych pojedynczych MPK
* Centra kosztów a centra odpowiedzialności za procesy budżetowe
* Rodzaje odpowiedzialności za koszty
* Metody konstrukcji tabel budżetowych na poziomie MPK
* Rozbudowa planu kont na potrzeby budżetowania

 

MODUŁ III:
BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Warszawa, 12 czerwca 2019 r.

CEL I ZAKRES

Prezentacja narzędzi tworzenia budżetu dla działalności operacyjnej obejmującej sprzedaż, produkcję i zaopatrzenie w jednostkach finansowych oraz technicznych.

PROGRAM

Zasady tworzenia syntetycznych struktur budżetu głównego uwzgledniające
* Pożądany zysk
* Udział w rynku
* Analizy strategiczne
* Wykorzystanie zasobów
Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
* Budżety projektów
* Budżet główny firmy zarządzanej projektowo
Budżetowanie działalności wielkoseryjnej
* Planowanie sprzedaży produkcji i zaopatrzenia
* Planowanie logistyczne ruchu materiałowego oraz  wykorzystania zasobów
Planowanie wyniku finansowego metodą memoriałową i przepływów finansowych metodą kasową
Dynamiczne techniki planowania uwzgledniające przesunięcia w czasie pomiędzy planami szczegółowymi

 

MODUŁ IV:
LEAN CONTROLLING

Warszawa, 26 czerwca 2019 r.

CEL I ZAKRES

Prezentacja reguł przystosowania controllingu do wymogów koncepcji Lean Management.

PROGRAM

Lean Management, Lean accounting a Lean controlling
Controlling w procesach optymalizacyjnych
* Etapy procesu optymalizacyjnego
* Audyt efektywności w skali całego przedsiębiorstwa oraz pojedynczych jego zasobów
* Przystosowanie systemu rachunkowości do wymogów optymalizacyjnych
* Pomiar wzrostu wartości na poziomie procesów i zasobów
* Zasobowy rachunek kosztów w koncepcji Lean Management
* Wskaźniki oceny efektywności zasobów (kosztochłonności, efektywności, jakościowe)
* Zespoły optymalizacyjne i ich zadania
* Budżetowanie z wykorzystaniem zasad Lean Management
Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby koncepcji Lean Management
* Wpływ istotności kosztów na identyfikację zasobów
* Osobowe i sprzętowe centra kosztów dla zasobów produkcyjnych
* Koszty ogólnowydziałowe
Rozliczanie kosztów pośrednich według wymogów Lean Accounting
* Potencjalne metody rozliczeń kosztów pośrednich
* Dobór metody rozliczeń uwzględniający pracochłonność i istotności kosztów
Kalkulacja kosztów całkowitych metodą Lean Accounting
* Koszty bezpośrednie
* Koszty gniazd produkcyjnych
* Koszty ogólnowydziałowe
* Koszty okresu
* Koszty niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
Identyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału w koncepcji Lean Accounting
* Klasyfikacja różnych kategorii kosztów niewykorzystanego potencjału
* Identyfikowanie w  okresach długo i krótkoterminowych kosztów niewykurzanego potencjału
* Rejestrowanie i rozliczanie kosztów niewykurzanego potencjału

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

Polecamy także książkę trenera!

Rachunek kosztów księgowego i controllera

  • Wrocław 2018
  • ISBN 
  • Format B5
  • Objętość 508
  • Oprawa miękka

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.
Zawiera ona:
* identyfikację kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
* zakres rozbudowy ewidencji kosztów na potrzeby budżetowania,
* rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* koszty niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa i ich rozliczenie,
* integrację rachunku kosztów przedsiębiorstwa z budżetowaniem.
Książka zawiera liczne przykłady rozwiązań stosowanych w ewidencji, rozliczaniu i kalkulacji kosztów oraz rozbudowane, kompleksowe studia przypadków z różnych branż dotyczące dostosowania rachunku kosztów do budżetowania w przedsiębiorstwie. Mogą one stanowić inspirację do własnych indywidualnych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.
Więcej szczegółowych informacji na temat książki: http://www.e-marina.eu/node/920

 

CENA

Cena 1 modułu szkolenia za osobę wynosi: 850 zł + 23% VAT
Cena wszystkich trzech modułów szkolenia za osobę wynosi: 2900 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

 

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

 

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/