Praktyczne wskazówki sporządzania e-sprawozdania w postaci XML i jego podpisania za pomocą podpisu kwalifikowanego oraz ePUAP – krok po kroku

Warszawa, 22 marca 2019 r.
godz. 9.00 do 17.00

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest zapewnienie wsparcia pracownikom działu księgowości, ekonomistom oraz innym osobom zaangażowanym w sporządzania i podpisanie e-sprawozdania w XML.
W trakcie szkolenia zostaną omówione aspekty prawne sprawozdawczości rocznej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów stawianych przez Ministra Finansów, które zawarte są w strukturach logicznych. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego w postaci XML, jego podpisywania przez sporządzającego i kilkuosobowy zarząd oraz jego badania i wydania sprawozdania z badania podpisanego również podpisem kwalifikowanym, udzielę wskazówek, które będą pomocne w pracy słuchaczy.

ODBIORCY

Zajęcia przeznaczone są głównie dla pracowników działu księgowości bezpośrednio zaangażowanych w proces sprawozdawczości finansowej. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów finansowych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych.

PROGRAM

W trakcie szkolenia omówione będą następujące zagadnienia:
1) elementy sprawozdania finansowego w odniesieniu do struktur logicznych wymaganych przez Ministerstwo Finansów,
2) proces tworzenia e-sprawozdania w postaci XML na przykładzie oprogramowania Sage 50C (Symfonia),
3) nota podatkowa jako element informacji dodatkowej, zmodyfikowana w strukturze XML,
4) jak sprawdzić poprawność wprowadzonych danych – praktyczne wskazówki,
5) jak podpisać, czym różni się XAdES czy PAdES, podpis wewnętrzny i zewnętrzny – praktyczne wskazówki,
6) złożenie podpisu kwalifikowanego na przykładzie oprogramowania Certum,
7) złożenie podpisu kwalifikowanego na przykładzie oprogramowania KIR,
8) złożenie podpisu kwalifikowanego na przykładzie oprogramowania Enigma,
9) złożenie podpisu kwalifikowanego na przykładzie oprogramowania ePUAP,
10) procedura składania do KRS.

PROWADZĄCA

Małgorzata Szydłowska
Partner firmy audytorskiej A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o., biegła rewident, wieloletnia główna księgowa w spółce kapitałowej.
Od dnia wejścia w życie obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej, sama sporządziłam takie sprawozdanie, jak również pomogłam naszym Klientom stworzyć takie sprawozdanie, podpisać i zweryfikować jego poprawność. Swoimi doświadczeniami chętnie podzielę się w trakcie szkolenia.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 650 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/