Usprawnienie i automatyzacja budżetowania na 2020 rok

Cykl warsztatów odbywa się na terenie całej Polski!

Wrocław, 11 kwietnia 2019 r.
Katowice, 16 kwietnia 2019 r.
Rzeszów, 17 kwietnia 2019 r.
Poznań, 10 maja 2019 r.
Warszawa, 15 maja 2019 r.
Toruń, 16 maja 2019 r.
Kraków, 22 maja 2019 r.

CEL I ZAKRES

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy o tym jak samodzielnie stworzyć – we własnej organizacji –zaawansowany system budżetowy, który także zarządza skoroszytami Excela i zapisuje dane do bezpiecznej bazy danych MS SQL. Dodatkowo jeśli wykorzystujecie Państwo w pracy system Business Intelligence (BI), to zobaczycie jak wykorzystywać dane budżetowe z poziomu swojego narzędzia BI.
Udział w warsztatach wyposaży uczestników w konkretną wiedzę o tym, o ile można przyśpieszy i usprawnić realizację zadań controllingowych, w tym procesu budżetowania oraz o ile można podnieść jakość efektów tych zadań dla beneficjentów tych zadań w organizacji.

ODBIORCY

Dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi, główni księgowi i samodzielni księgowi oraz dyrektorzy pionów biznesowych.

PROGRAM

Top 5 obszarów funkcjonalnych wnoszących wartość i ułatwiających pracę w controllingu, które będziemy trenować na warsztatach:

  1. Połączenie różnych metod planistycznych, w tym takich, które nie są dostępne w Excelu (od góry „top-down”, przyrostowe, od dołu. Szybkie tworzenie wielu scenariuszy budżetowych np. w oparciu o dane z roku ubiegłego, realistyczny, optymistyczny, pesymistyczny, prognoza po wybranym okresie, z możliwością wprowadzania komentarzy i zapisywanie wszystkiego do bazy danych.
  2. Seryjne tworzenie wielu skoroszytów budżetowych Excel dla planistów i możliwość zbiorczego zapisu z nich danych do bazy, zarządzanie nimi z poziomu aplikacji.
  3. Szybkie tworzenie analiz budżetowych, w tym także zaawansowanych dashboardów controllingowych, z możliwością skorzystania z predefiniowanych układów i ich eksport do plików Excel, pdf lub obrazów w celu dalszej dystrybucji.
  4. Przygotowanie standardowych raportów budżetowych (plan vs. wykonanie) z możliwością ich bezpłatnej subskrypcji do nielimitowanej liczby odbiorców, którzy nie mają dostępu do narzędzi BI.
  5. Dodatkowo dla użytkowników systemów BI – omówimy szybkie tworzenie analiz budżetowych w wybranych systemach BI, w tym także zaawansowanych dashboardów controllingowych.

PROWADZĄCY

Paweł Musiał

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 15 lat specjalizacji w systemach informatycznych dla biznesu. Od 2001 roku zajmuje się doradzaniem klientom w zakresie systemów wspomagających controlling. Certyfikowany członek międzynarodowego stowarzyszenia praktyków controllingu ICV, członek zarządu koła ICV Warszawa, prelegent wielu konferencji z zakresu koncepcji i narzędzi w controllingu. Autor artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in. „Controlling i Zarządzanie”). Jako Partner w Controlling Systems Sp. z o.o. uczestniczył w wielu projektach, prowadzonych przez firmę. Obecnie odpowiada m.in. za rozwój narzędzi i koncepcji controllingowych, wspomaga controllerów łącząc „miękkie” i „twarde” elementy zarządzania.

Mariusz Górski

Jeden z najbardziej doświadczonych pracowników Controlling Systems. Doskonale zna rozwiązania firmy i przykłady ich efektywnego wykorzystania w różnego typu organizacjach. Jest absolwentem wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada duże kompetencje w zakresie zarządzania personelem, zarządzania budżetem, opracowywania procedur. Doświadczenie zawodowe zdobywał w HDS Polska oraz Jeronimo Martins Dystrybucja. Zajmuje się doradzaniem klientom w zakresie systemów informatycznych wspomagających controlling oraz wizualizację danych. Prelegent wielu konferencji. Posiada certyfikat Tableau.

CENA

Cena 1 modułu szkolenia za osobę wynosi: 699zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch, dostęp do bazy e-learning oraz 4 godziny indywidualnych konsultacji już po warsztatach.
Wartość dodana: Każdy uczestnik warsztatów, w cenie warsztatów otrzyma:
* Roczną, imienną prenumeratę czasopisma Controlling i Zarządzanie o wartości 299 zł.
* 3-miesieczną licencję aplikacji do raportowania i wizualizacji danych Pulpity Menedżerskie o wartości 500 zł.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.
Uwaga! Uczestnicy szkolenia pracują na własnych komputerach.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
http://platformawiedzy.com.pl/