Analiza finansowa w praktyce

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej:
* umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów (IFRS),
* wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw,
* budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za poziom wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane.

ODBIORCY

Właściciele i zarządy przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi.

 PROGRAM

* Podstawa teoretyczna do analizy finansowej
– analiza pozioma i pionowa
– testy płynności, finansowania i zadłużenia
– pojęcia EBITDA, NOPAT
– wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA)
– wskaźniki płynności (CR, QR)
– cykle obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
– wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG
* Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych
* Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel)
Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie oraz (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych
* Budowa prostego narzędzia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na bazie analizy finansowej
* Budowa narzędzia oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu
* Test narzędzia na kilku przykładach
* Dyskusja

 PROWADZĄCY

Maciej Skudlik
Doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad 20 lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił już co najmniej kilka tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji branżowych oraz książek, w tym m.in.:
* Podstawy finansów i rachunkowości. Podręcznik dla menedżerów
* Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie
* Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym
Jest także współautorem książki:
* Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

 KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl 
https://platformawiedzy.com.pl/