Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

×

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Sesja : 29 stycznia 2021 r. – 9.00 – 15.00

  👉 CEL I ZAKRES

  Na seminarium będą zaprezentowane nowoczesne metody budżetowania kontraktów budowlanych. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu kontraktu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego uczestników na rynku pracy.

  👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

  ✅ Przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
  ✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
  ✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

  👉 ODBIORCY

  Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację kontraktów budowlanych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

  👉 PROWADZĄCY

  Michał Chalastra

  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

  Polecamy także książkę trenera!

  Rachunek kosztów księgowego i controllera

  We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

  👉 CENA

  Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  👉 KONTAKT

  tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/