Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

Sesja : 29 stycznia 2021 r. – 9.00 – 15.00

👉 CEL I ZAKRES

W dobie kryzysu gospodarczego oraz zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw umiejętność szczegółowego i poprawnego planowania kosztów kontraktów nabiera coraz większego znaczenia. Na szkoleniu będą zaprezentowane nowoczesne metody budżetowania kontraktów budowlanych.
Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu kontraktu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu.
Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego uczestników na rynku pracy.

👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

✅ Przekazanie uczestnikom – na 3 dni przed szkoleniem – materiałów szkoleniowych w formie pliku PDF (ok. 100 stron).
✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

👉 ODBIORCY

Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację kontraktów budowlanych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

PROGRAM

Harmonogram kontraktu budowlanego
Identyfikacja pojedynczych zadań w kontrakcie
Grupowanie zadań w etapy
Kamienie milowe w budżecie kontraktu
Zasady graficzne konstrukcji scenariusza kontraktu
Metody ustalania czasu trwania pojedynczych zadań
Okresy prezentacji danych w harmonogramie kontraktu

Kosztorys kontraktu budowlanego
Związek harmonogramu z kosztorysem kontraktu budowlanego
Klasyfikacja kosztów kontraktu budowlanego– koszty zmienne i stałe, istotne i nieistotne
Kosztorys szczegółowy pojedynczego zadania
Przykłady ujmowania w kosztorysie różnych kategorii kosztów (materiałów, pracowników, podwykonawców usług sprzętowych)
Zasady doboru metody kalkulacji do istotności kosztów
Koszty świadczeń wewnętrznych w kosztorysie kontraktu
Osoby planujące poszczególne pozycje kosztów
Syntetyczne i szczegółowe formy kosztorysu

 Budżet kontraktu
Związek kosztorysu i harmonogramu z budżetem kontraktu
Czas występowania pojedynczy pozycji w budżecie
Syntetyczne i szczegółowe formy budżetu
Wielowymiarowy zakres budżetu (materiałowy, sprzętowy i finansowy)
Wielozakresowa i  wielowymiarowa struktura budżetu kontraktu
(Planowanie, składanie zamówień, realizacja dostaw, rzeczywiste zużycie materiału lub wykorzystanie usługi, okres wystąpienia przychodu i kosztu,  realizacja płatności)
Budżet kontraktu według wartości netto na potrzeby tworzenia rachunku zysków i strat
Budżet rachunku przepływów finansowych projektu w wartościach brutto według terminów płatności

Ryzyko w kontraktach
Metody ujęcia kosztów ryzyka w budżecie  kontraktu

Analiza wykonania budżetu kontraktu
Ustalenie dopuszczalnych odchyleń w budżecie kontraktu
Reakcja na odchylania w budżecie pojedynczych zadań kontraktu

✅ Przykład formularzy finansowego budżetu kontraktu

👉 PROWADZĄCY

Michał Chalastra

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

Polecamy także książkę trenera!

Rachunek kosztów księgowego i controllera

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

👉 CENA

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie. Tuż przed szkoleniem prześlemy także link do logowania na platformie szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

👉 KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl

https://platformawiedzy.com.pl/