Budżetowanie kontraktów w budownictwie

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.
Warszawa, 4 czerwca 2020 r.

CEL I ZAKRES

Prezentacja praktycznych narzędzi planowania kontraktów w budownictwie oraz branżach pokrewnych.

ODBIORCY

Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację kontraktów budowalnych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

PROGRAM

1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym kontraktowo
* Budżet kosztów stałych
* Budżety kontraktów
* Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego
* Analiza wykonania budżetu głównego
* Tworzenie budżetu przedsiębiorstwa zorientowane na realizację celów strategicznych

2. Tworzenie planu kontraktu
* Identyfikacja pojedynczych etapów kontraktu
* Ustalanie kamieni milowych kontraktu
* Wielowymiarowy zakres planowania kontraktu (materiały, pracownicy, sprzęt)
* Analiza stopnia zaawansowania realizacji planu kontraktu
* Analiza odchyleń budżetu kontraktu
* Ustalenie dopuszczalnych odchyleń planu

3. Kosztorys kontaktu
* Metody planowania pojedynczych pozycji kontraktu
* Klasyfikacja pozycji kontraktu według ich istotności
* Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji kontraktu

4. Przekształcenie kosztorysu na budżet kontraktu

5. Budżet kontraktu
* Wielowymiarowy zakres budżetu kontraktu (materiały, usługi, sprzęt pracownicy)
* Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
* Relacja budżetu kontraktu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
* Rozliczanie kosztów zasobów sprzętowych i osobowych na kontrakt
* Doliczanie kosztów pośrednich w budżecie kontraktu
* Poziomy marży kontraktu
* Kalkulacja ceny kontraktu

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

Polecamy także książkę trenera!

Rachunek kosztów księgowego i controllera

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

Zawiera ona:
* identyfikację kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
* zakres rozbudowy ewidencji kosztów na potrzeby budżetowania,
* rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* koszty niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa i ich rozliczenie,
* integrację rachunku kosztów przedsiębiorstwa z budżetowaniem.
Książka zawiera liczne przykłady rozwiązań stosowanych w ewidencji, rozliczaniu i kalkulacji kosztów oraz rozbudowane, kompleksowe studia przypadków z różnych branż dotyczące dostosowania rachunku kosztów do budżetowania w przedsiębiorstwie. Mogą one stanowić inspirację do własnych indywidualnych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

CENA

Cena szkolenia za osobę wynosi: 850 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl lub telefoniczny + 48 511 003 137. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/