Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line


Sesja : 28 stycznia 2021 r. – 9.00 – 15.00

👉 CEL I ZAKRES

W dobie kryzysu gospodarczego oraz zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw umiejętność szczegółowego i poprawnego planowania kosztów projektów nabiera coraz większego znaczenia. Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie.
Celem seminarium jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu.
Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego uczestników na rynku pracy.
Na czas pandemii cena seminarium została obniżona o ponad połowę

👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

✅ Przekazanie uczestnikom – na 3 dni przed szkoleniem – materiałów szkoleniowych w formie pliku PDF.
✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

👉 ODBIORCY

Dyrektorzy i kierownicy struktur odpowiedzialni za planowanie i realizację projektów, menedżerowie i specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo.

PROGRAM

✅ Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
 Budżet główny przedsiębiorstwa a budżety projektów
 Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
 Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności w przedsiębiorstwie realizującym projekty
 Tworzenie budżetu przedsiębiorstwa zorientowane na realizację celów strategicznych
 Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji
 Tworzenie planu projektu
 Identyfikacja pojedynczych etapów projektu
 Ustalanie kamieni milowych projektu i ich znaczenie w budżetowaniu
 Wielowymiarowy zakres planowania projektu (materiały, usługi, pracownicy, sprzęt)
✅ Kosztorys projektu
 Metody planowania kosztów projektu
 Klasyfikacja kosztów projektu
 Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów projektów
✅ Budżet projektu
 Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu
 Rzeczowy i finansowy budżet projektu
Budżety szczegółowe i główny projektu
 Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu
 Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
 Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
 Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu (usługi sprzętowe, praca specjalistów)
 Analiza realizacji budżetu projektu
 Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu
 Poziomy marży w budżecie projektu
 Kalkulacja ceny projektu
✅ Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
 Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych
 Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
 Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
 Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami
 Konta zespołów 4, 5 i 7
 Konta pozabilansowe
✅ Przykłady tabel budżetu finansowego projektu

👉 PROWADZĄCY

Michał Chalastra

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

Polecamy także książkę trenera!

Rachunek kosztów księgowego i controllera

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

👉 CENA

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie. Tuż przed szkoleniem prześlemy także link do logowania na platformie szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

👉 KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/