Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie (bez podziału na branże) – szkolenie e-learningowe

Sesja : 22 czerwca 2020 r. – 9.00 – 15.30

👉 CEL I ZAKRES

W dobie kryzysu gospodarczego oraz zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw umiejętność szczegółowego i poprawnego planowania kosztów projektów nabiera coraz większego znaczenia. Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie.
Celem seminarium jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu.
Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego uczestników na rynku pracy.
Na czas pandemii cena seminarium została obniżona o ponad połowę

👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

✅ Przekazanie uczestnikom – na 3 dni przed szkoleniem – materiałów szkoleniowych w formie pliku PDF (ok. 100 stron).
✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on line z wykorzystaniem systemu Microsoft Teams.
✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

👉 ODBIORCY

Dyrektorzy i kierownicy struktur odpowiedzialni za planowanie i realizację projektów, menedżerowie i specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo.

PROGRAM

Budżetowanie w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo
 Budżet kosztów stałych przedsiębiorstwa a budżety projektów

 Łączenie budżetów projektów z budżetem przedsiębiorstwa
 Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności
 Tworzenie budżetu przedsiębiorstwa zorientowane na realizację celów strategicznych
 Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji
Tworzenie planu projektu
 Identyfikacja pojedynczych etapów projektu

 Ustalanie kamieni milowych projektu
 Wielowymiarowy zakres planowania projektu (materiały, usługi, pracownicy, sprzęt)
Kosztorys projektu
 Metody planowania pojedynczych pozycji projektu

 Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności
 Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji przychodów i kosztów
Budżet projektu
 Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu

 Rzeczowy i finansowy budżet projektu
 Metoda memoriałowa i kasowa w budżecie projektu
 Budżet przepływów finansowych według terminów płatności
 Relacja budżetu projektu z budżetem głównym przedsiębiorstwa
 Koszty świadczeń wewnętrznych w budżecie projektu (usługi sprzętowe, praca specjalistów)
 Analiza realizacji budżetu projektu
 Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu projektu
 Poziomy marży w budżecie projektu
➡ Kalkulacja ceny projektu
Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
 Identyfikacja centrów kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym projektowo na potrzeby rozliczeń wewnętrznych

 Metody techniczne rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych
 Przykłady rozliczeń kosztów świadczeń wewnętrznych na projekty
 Rozliczanie kosztów w czasie na projekty
Przystosowanie planu kont księgowych do wymogów zarządzania projektami
 Konta zespołów 4, 5 i 7

 Konta pozabilansowe

👉 PROWADZĄCY

Michał Chalastra

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

Polecamy także książkę trenera!

Rachunek kosztów księgowego i controllera

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

👉 CENA

Cena regularna szkolenia za 1 osobę: 850 zł + 23% VAT
Cena po rabacie w okresie pandemii: 390 zł + 23% VAT

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl lub telefoniczny + 48 511 003 137.
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie. Tuż przed szkoleniem prześlemy także link do logowania na platformie szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf).

👉 KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/