fbpx

SZKOLENIA OTWARTE

✅ 5 marca 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Coraz częstsze zmiany prawa podatkowego wiążą się z obciążeniami fiskalnymi zmuszając przedsiębiorców do podejmowania rozważań dotyczących zmiany

✅ 7 marca 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem spotkania jest zaprezentowanie wprowadzonych zmian w ustawach podatkowych, ustawie o rachunkowości, zasiłkach, składkach ZUS oraz wynagrodzeniach

✅ 8 marca 2023 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przedstawienie metodyki rachunku marżowego jako narzędzia zarządzania rentownością i wartością przedsiębiorstwa oraz jego możliwości

✅ 11 marca 2024 r., godz. 9.00 – 15.45lub✅ 4 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 15.45lub✅ 8 maja 2024 r., godz. 9.00 – 15.45 ✍ CEL I ZAKRES Celem

✅ 21 marca 2024 r., godz. 9.00 – 15.45lub✅ 22 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 15.45 ✍ CEL I ZAKRES Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących MS

✅  25 marca 2024 r., godz. 10.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Uchwalane w latach 2022 oraz 2023 kolejne reformy prawa imigracyjnego skutkują koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania

✅ 27 marca 2024 r., godz. 9.00 – 15.00lub✅ 26 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Stojąc wobec presji legislacyjnej związanej z wymogami ESG oraz rynkowej

✅ 5 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Coraz częstsze zmiany prawa podatkowego wiążą się z obciążeniami fiskalnymi zmuszając przedsiębiorców do podejmowania rozważań dotyczących zmiany

✅ 10 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Podczas warsztatów będziemy omawiać praktyczne narzędzia budżetowania kontraktów budowlanych. Celem warsztatów jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania

✅ 12 kwietnia 2024 r.godz. 9.00 – 16.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:➡ potrafili określić swój styl przywództwa,➡ posiadali właściwe podejście

✅ 16 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Uczestnicy kursu poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki

✅ 17 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Podczas szkolenia przygotujemy pracodawców do radzenia sobie z różnymi aspektami związanymi z zatrudnianiem pracowników spoza naszego kraju. Pokażemy,

✅  22 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest prezentacja aktualnych trendów w zakresie efektywnych metod wizualizacji danych. Uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia związane

✅ 24-25 kwietnia 2024 r.1. dzień – godz. 9.00 do 15.002. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍CEL I ZAKRES W dobie kryzysu i zmniejszającej się rentowności przedsięwzięć umiejętność szczegółowej

✅ 25 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 – 15.45 ✍ CEL I ZAKRES Celem kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących MS Excel, które mogą usprawnić pracę z tym programem. Uczestnicy

✅ 9 maja 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z problematyką ustalania wartości przedsiębiorstwa. Podejmowane będą w szczególności najważniejsze metody wyceny stosowane

✅ 16 maja 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Podczas warsztatów dokonamy przeglądu obowiązujących przepisów w zakresie odpadów, w tym przekazywania odpowiedzialności za wytworzone i odprowadzone

✅ 17 maja 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przedstawienie założeń funkcjonowania KSeF oraz wskazanie praktycznych aspektów związanych wdrożeniem zmian w organizacji w

✅ 23 maja 2024 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Szkolenie oparte jest o prezentację założeń i narzędzi służących do pomiaru efektywności realizowanych przedsięwzięć.Głównym celem są przede

✅ 12 czerwca 2024 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej

✅ 27-28 maja 2024 r.1. dzień – godz. 8.30 do 16.002. dzień – godz. 8.30 do 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Głównym celem kursu jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza

✅ 13 czerwca 2024 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie czytania sprawozdań finansowych oraz ich analizy i

Procesy bazodanowe controllingu ✅ 23-24 września 2024 r.1. dzień – godz. 8.30 do 16.002. dzień – godz. 8.30 do 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem kursu jest przeniesienie wiedzy i

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie ✅ 28-29 października 2024 r.1. dzień – godz. 8.30 do 16.002. dzień – godz. 8.30 do 16.00 ✍ CEL

Scroll to Top