MS Excel – poziom I (podstawowy) – kurs on-line

✅ 31 maja 2022 r., godz. 9.00 – 15.45lub✅ 6 lipca 2022 r., godz. 9.00 – 15.45 ✍ CEL I ZAKRES Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących MS Excel, które znacząco mogą usprawnić pracę z tym programem. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć wybrane sposoby rozwiązywania zadań dotyczących funkcji i formuł. Sukcesywne omawianie nowych informacji…

Umowy na wdrożenie oprogramowania informatycznego – szkolenie on-line

✅ Sesja: 3 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych rozwiązań związanych z wdrożeniem systemów IT w firmach. Liczba takich wdrożeń w ostatnich latach znacząco wzrosła, co powoduje wiele problemów związanych z wykonywaniem tych umów. W praktyce wielu z nich można uniknąć.Na szkoleniu będą omawiane nie…

Kurs on-line z Social Media – Kampanie Facebook Ads

✅ Sesja: 10 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Uczestnicy kursu poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage).Korzyści dla uczestników:➡…

Przygotowanie postępowania przetargowego – szkolenie on-line

✅ 14 czerwca 2022 r., godz. 9.00 do 14.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest prezentacja technik i metod związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego i jego sprawną realizacją. W trakcie wydarzenia zaprezentujemy zalety i ograniczenia poszczególnych trybów oraz zasady formułowania kluczowych warunków udziału w postępowaniu. Pokażemy także sposoby ograniczania ryzyk projektowych i zabezpieczania interesów…

MS Excel – poziom II – kurs on-line

✅ 21 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 15.45lub✅ 14 lipca 2022 r., godz. 9.00 – 15.45 ✍ CEL I ZAKRES Celem naszego kursu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących MS Excel, które znacząco mogą usprawnić pracę z tym programem. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć wybrane sposoby rozwiązywania zadań dotyczących funkcji i formuł. Sukcesywne omawianie nowych informacji…

Leadership i kierowanie zespołem – warsztat stacjonarny

✅ 7 września 2022 r.godz. 9.00 – 16.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:➡ potrafili określić swój styl przywództwa,➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali. ✍ ODBIORCY…

Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym – seminarium on-line

✅ 15-16 września 2022 r.1. dzień – godz. 9.00 do 15.002. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES W dobie kryzysu i zmniejszającej się rentowności przedsięwzięć umiejętność szczegółowej i poprawnej kalkulacji kosztów nabiera coraz większego znaczenia. Na seminarium zaprezentujemy nowoczesne metody kalkulacji kosztów i ustalania cen. Prezentowane narzędzia będą na tyle zróżnicowane, aby…

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

✅ 23 września 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania kontraktów budowlanych. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu kontraktu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. ✍ ODBIORCY Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i…

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – kurs on-line

✅ 27 września 2022 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Przedmiotem spotkania jest wykonanie analizy finansowej dla projektu budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1,0 MWp. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i zasady wykonywania analiz finansowych zawierających…

Jak zwiększyć zyski w MŚP? – szkolenie on-line

✅ 28 września 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem każdej firmy jest generowanie zysków. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne koncepcje i narzędzia, które praktycznie mogą przełożyć się na zwiększenie przychodów i optymalizację kosztów. Przedstawione treści będą miały wymiar bardzo praktyczny, bo wykorzystywane są przez trenera w zarządzaniu kilkudziesięcioosobową firmą. Będzie…

Analiza finansowa – warsztaty on-line w MS Excel

✅ 7 października 2022 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie czytania sprawozdań finansowych oraz ich analizy i interpretacji. Po zakończonym seminarium uczestników będzie potrafił odczytać dane ze sprawozdania finansowego, ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego. ✍ ODBIORCY Przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, analitycy,…

Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

✅ 10 października 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego uczestników…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I – kurs

✅ 20-21 października 2022 r.1. dzień – godz. 10.30 do 17.002. dzień – godz. 9.00 do 15.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem…

KPI Kluczowe Wskaźniki Efektywności – seminarium on-line

✅ 28 października 2022 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Seminarium oparte jest o prezentację założeń i narzędzi służących do pomiaru efektywności realizowanych przedsięwzięć.Głównym celem są przede wszystkim:* zapoznanie się z tematyką skutecznego zarządzania zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym w formule MBO (Management by Objectives – zarządzanie przez cele),* zapoznanie…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II – kurs

Procesy bazodanowe controllingu ✅ 24-25 listopada 2022 r.1. dzień – godz. 10.30 do 17.002. dzień – godz. 9.00 do 15.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III – kurs

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie ✅ 15-16 grudnia 2022 r.1. dzień – godz. 10.30 do 17.002. dzień – godz. 9.00 do 15.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji…