Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

✅ Sesja: 15 czerwca 2021 r., godz. 9.00 – 15.00                             lub✅ Sesja: 17 września 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES ✅ Przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w pliku PDF.✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on-line z wykorzystaniem platformy…

Polski Ład Podatkowy – szkolenie on-line

✅ Sesja: 24 czerwca 2021 r., godz. 9.00 – 14.30 ✍ CEL I ZAKRES Celem spotkania jest wprowadzenie przedsiębiorców (zarówno tych rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i tych, którzy już ją prowadzą) w aspekt planowanych zmian w zakresie wdrożenia tzw. Polskiego Ładu Podatkowego. Przeanalizowane zostaną:1) planowane zmiany,2) różne warianty optymalizacyjne (na przykładach liczbowych),3) ryzyka związane z…

Nowe zasady e-commerce – szkolenie on-line

✅ Sesja: 7 lipca 2021 r., godz. 9.00 – 14.30 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest omówienie zmian w zakresie sprzedaży i obrotu szeroko rozumianego e-commerce, które będą obowiązywały od lipca 2021 roku. Podczas szkolenia zostaną omówione aspekty dropshipping, a także interfejsów elektronicznych ułatwiających sprzedaż za pośrednictwem platform elektronicznych. ✍ ODBIORCY Przedsiębiorcy, członkowie zarządów,…

Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

✅ Sesja: 8 lipca 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego…

Kurs on-line Microsoft Teams

✅ Sesja: 9 lipca 2021 r., godz. 9.00 – 11.30 ✍ CEL I ZAKRES Microsoft Teams to zaawansowane centrum pracy zespołowej, działające w ramach usługi Office 365/Microsoft 365. Jest to platforma, która umożliwia współpracę w trybie synchronicznym i asynchronicznym, udostępnianie plików i zasobów. Pakiet Office 365 oraz MS Teams to Państwa centrum współpracy z członkami…

Lean Controlling – seminarium on-line

 ✅ Sesja: 14 września 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja reguł przystosowania controllingu finansowego do wymogów koncepcji Lean Management. System Lean Management, nastawiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności, wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać…

LEADERSHIP I Leadership i kierowanie zespołem – warsztat stacjonarny

✅ 15 września 2021 r., godz. 9.00 – 16.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:➡ potrafili określić swój styl przywództwa,➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio…

Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium on-line

✅ Część I: 15 września 2021 r. – 9.00 – 15.00✅ Część II: 16 września 2021 r. – 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami. Metody…

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – warsztaty on-line

Klijnij tutaj i pobierz materiały… ✍ ODBIORCY Warsztaty są kierowane do inwestorów oraz do wszystkich zainteresowanych osób, które zajmują się rentownością i ryzykiem projektów inwestycyjnych realizowanych w obszarze budowy nowych źródeł wytwórczych OZE, w szczególności menedżerów i pracowników pracujących w działach controllingu, finansów i rachunkowości zarządczej oraz strategii i rozwoju. Warsztaty są przeznaczone również dla…

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne (model EXCEL) – warsztaty on-line

Kliknij tutaj i pobierz materiały… ✅ Sesja: 28 września 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Przedmiotem warsztatów jest wykonanie analizy finansowej dla rozwojowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w nieruchomość komercyjną. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części warsztatów prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF Discounted Cash…

LEADERSHIP II Leadership ukierunkowany na cel: zmiany – warsztat stacjonarny

✅ Sesja: 29 września 2021 r., godz. 9.00 – 16.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa. Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Każda zmiana jest nowym wyzwaniem. Tempo zmian staje się coraz to częstsze i dlatego menedżer staje się dla swojej ekipy ważnym elementem tożsamości. Poprzez swój sposób bycia w kontekście zmian stanowi punkt odniesienia dla swoich…

Kurs on-line z Social Media (poziom I) – Kampanie Facebook Ads

✅ Sesja: 6 października 2021 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I KORZYŚCI Uczestnicy kursu poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage).Korzyści dla…

Kurs on-line z Social Media (poziom II) – Zaawansowana kampania reklamowa Facebook Ads w oparciu o strategię marketingową

✅ Sesja: 13 października 2021 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I KORZYŚCI Kurs jest kierowany do osób, które chcą zwiększyć skuteczność swoich kampanii reklamowych na Facebooku. Skupimy się głównie na płatnej reklamie Facebook oraz Instagram wykorzystując ponadstandardowe narzędzia wspierające pracę działów marketingu.Dzięki uczestnictwu w kursie:➡ zaplanujesz skuteczny lejek sprzedażowy, który poprowadzi Twojego klienta…

Roboty budowlane – seminarium on-line

✅ Sesja: 15 października 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków stron procesu inwestycyjnego, najczęstszych przyczyn sporów i sposobów ich rozwiązywania przez sądy. Obalenie mitów, nieaktualnych poglądów – a trzeba zaznaczyć, że interpretacja niektórych problemów ulegała…

Warsztat on-line: Sprzedaż w LinkedIn

✅ Warsztat e-learningowy ✍ CEL I KORZYŚCI Uczestnictwo w warsztacie pozwoli Ci m.in.:➡ poznać rodzaje kont i zasadność ich wykorzystania,➡ zrozumieć mechanizmy platformy i wykorzystać je na swoją korzyść,➡ podnieść swoje kompetencje wspierania działań typu „social selling„,➡ poznać największą tajemnicę skuteczności działań sprzedażowych sektora B2B w socialach.Warsztat to doskonały czas na poznanie nowych przedsiębiorców i…

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwie – szkolenie on-line

✅ Szkolenie e-learningowe ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu:✅ identyfikacji poszczególnych kosztów zakupu energii elektrycznej,✅ dobru odpowiedniej taryfy oraz mocy umownej,✅ wyboru modelu zakupowego energii dostosowanego do potrzeb swojej firmy,✅ działania instalacji fotowoltaicznej oraz sposobów jej rozliczenia,✅ oceny opłacalności zakupu i montażu elektrowni słonecznej. ✍ ODBIORCY Szkolenie jest…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I – kurs on-line

✅ 18-19 października 2021 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II – kurs on-line

Procesy bazodanowe controllingu ✅ 22-23 listopada 2021 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III – kurs on-line

Baza danych controllingu– tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie,w tym udostępnianie ✅ 13-14 grudnia 2021 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy…