Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium e-learningowe

✅ Sesja : 17 września 2020 r. – 9.00 – 15.00 👉 CEL I ZAKRES W dobie kryzysu gospodarczego oraz zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw umiejętność szczegółowego i poprawnego planowania kosztów projektów nabiera coraz większego znaczenia. Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Celem seminarium jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi…

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium e-learningowe

✅ Sesja : 18 września 2020 r. – 9.00 – 15.00 👉 CEL I ZAKRES W dobie kryzysu gospodarczego oraz zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw umiejętność szczegółowego i poprawnego planowania kosztów kontraktów nabiera coraz większego znaczenia. Na szkoleniu będą zaprezentowane nowoczesne metody budżetowania kontraktów budowlanych. Celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi…

JPK VAT – zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 r., stawki VAT, WDT – szkolenie e-learningowe

✅ Sesja : 22 września 2020 r. – 9.00 – 16.00 👉 CEL I ZAKRES Od 1 października 2020 r. wchodzi obowiązek stosowania nowych JPK VAT. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK VAT w 2020 r. Szkolenie od strony praktycznej porusza poszczególne aspekty sporządzania JPK…

Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium e-learningowe

✅ Część I: 14 października 2020 r. – 9.00 – 15.00 ✅ Część II: 21 października 2020 r. – 9.00 – 15.00 👉 CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami….

Kurs Social Media – płatne Kampanie Facebook Ads – szkolenie e-learningowe

✅ Sesja: 16 października 2020 r., godz. 9.00 – 16.00 👉 CEL I KORZYŚCI Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage). Korzyści dla…

Power Query i Power Pivot w jeden dzień! – szkolenie e-learningowe

✅ Sesja : 26 października 2020 r. – 9.00 – 16.00 👉 CEL I ZAKRES W czasach pełnego dostępu do informacji, przetwarzanie danych jest co raz trudniejsze i co raz bardziej czasochłonne. Jednym z rozwiązań tego problemu może być nauka jednego z wielu języków programowania. Co jeśli jednak nie chcemy uczyć się programować lub po…

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – finanse, księgowość, sprawozdawczość

✅ Sesja : 5 listopada 2020 r. – 10.00 – 14.00 👉 CEL I ZAKRES Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego określa zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania…

Zasady księgowości budżetowej z ewidencją VAT na kontach księgowych jednostek, urzędu i budżetu – wzory i schematy księgowań

✅ Sesja : 6 listopada 2020 r. – 10.00 – 14.00 👉 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz zasad wykonywania budżetu z podatkiem VAT, z uwzględnieniem nowych obowiązków w zakresie sporządzania i przesyłania elektronicznych deklaracji i ewidencji VAT w samorządowych jednostkach i zakładach…

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwie – szkolenie e-learningowe

✅ Sesja : 20 listopada 2020 r. – 10.00 – 14.00 Pobierz materiały! KALKULATOR-PV-BIZNES Szkolenie_optymalizacja_11_09_2020 👉 CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu: ✅ identyfikacji poszczególnych kosztów zakupu energii elektrycznej, ✅ dobru odpowiedniej taryfy oraz mocy umownej, ✅ wyboru modelu zakupowego energii dostosowanego do potrzeb swojej firmy, ✅ działania instalacji…

Kurs on line – Office 365 / Microsoft 365

✅ Sesja: 3 godziny – indywidualnie do ustalenia 👉 CEL I ZAKRES Office 365 /Microsoft 365 to platforma skupiająca oprócz podstawowych aplikacji jak Word, Excel, PowerPoint, szereg innych aplikacji i usług. W ramach platformy mamy dostęp do nowych rozwiązań przechowywania plików, danych i informacji. Office 365 / Microsoft 365 pozwala nam uruchamiać i budować nowe…