Kurs on-line z Social Media – Kampanie Facebook Ads

✅ Sesja: 31 marca 2021 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I KORZYŚCI Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage).Korzyści dla…

Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

 ✅ Sesja: 10 marca 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego…

Kurs on-line Microsoft Teams

✅ Sesja: 9 marca 2021 r., godz. 9.00 – 11.30 ✍ CEL I ZAKRES Microsoft Teams to zaawansowane centrum pracy zespołowej, działające w ramach usługi Office 365/Microsoft 365. Jest to platforma, która umożliwia współpracę w trybie synchronicznym i asynchronicznym, udostępnianie plików i zasobów. Pakiet Office 365 oraz MS Teams to Państwa centrum współpracy z członkami…

Warsztat on-line: Sprzedaż w LinkedIn

✅ Sesja: 13 kwietnia 2021 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I KORZYŚCI Uczestnictwo w warsztacie pozwoli Ci m.in.:➡ poznać rodzaje kont i zasadność ich wykorzystania,➡ zrozumieć mechanizmy platformy i wykorzystać je na swoją korzyść,➡ podnieść swoje kompetencje wspierania działań typu „social selling„,➡ poznać największą tajemnicę skuteczności działań sprzedażowych sektora B2B w socialach.Warsztat to…

LEADERSHIP I Leadership i kierowanie zespołem – szkolenie on-line

✅ Sesja: 21 kwietnia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:➡ potrafili określić swój styl przywództwa,➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali. ✍ PRZEBIEG SZKOLENIA ✅ Przekazanie…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II – kurs on-line

Procesy bazodanowe controllingu ✅ Sesja: 22-23 kwietnia 2021 r.1. dzień – godz. 9.00 do 16.002. dzień – godz. 9.00 do 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb…

LEADERSHIP II Leadership ukierunkowany na cel: zmiany – szkolenie on-line

✅ Sesja: 28 kwietnia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Każda zmiana jest nowym wyzwaniem. Tempo zmian staje się coraz to częstsze i dlatego menedżer staje się dla swojej ekipy ważnym elementem tożsamości. Poprzez swój sposób bycia w kontekście zmian stanowi punkt odniesienia dla swoich pracowników. Ucieleśnia i reprezentuje całą organizację,…

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

✅ Sesja: 29 kwietnia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania kontraktów budowlanych. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu kontraktu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. Dodatkowym celem seminarium jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego uczestników na…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I – kurs on-line

✅ Sesja: 10-11 maja 2021 r.1. dzień – godz. 9.00 do 16.002. dzień – godz. 9.00 do 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

Zmiany w podatku VAT w 2021 r.

✅ Szkolenie e-learningowe ✍ CEL I ZAKRES Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, stale wprowadzane są nowe zmiany w podatkach, nakładające na podatników nowe obowiązki, choć w niektórych przypadkach również ułatwiające zasady rozliczeń.Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT, zaplanowanych nowych regulacji w obszarze tego podatku, a także praktycznych problemów wynikających z nowych…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III – kurs on-line

Baza danych controllingu– tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie,w tym udostępnianie ✅ Sesja: 17-18 czerwca 2021 r.1. dzień – godz. 9.00 do 16.002. dzień – godz. 9.00 do 16.00 ✍ CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL Server Express,…

Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium on-line

✅ Część I: 23 września 2021 r. – 9.00 – 15.00✅ Część II: 24 września 2021 r. – 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami. Metody…

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwie – szkolenie on-line

✅ Szkolenie e-learningowe ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali wiedzę z zakresu:✅ identyfikacji poszczególnych kosztów zakupu energii elektrycznej,✅ dobru odpowiedniej taryfy oraz mocy umownej,✅ wyboru modelu zakupowego energii dostosowanego do potrzeb swojej firmy,✅ działania instalacji fotowoltaicznej oraz sposobów jej rozliczenia,✅ oceny opłacalności zakupu i montażu elektrowni słonecznej. ✍ ODBIORCY Szkolenie jest…