Roboty budowlane – seminarium on-line

✅ Sesja: 15 października 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków stron procesu inwestycyjnego, najczęstszych przyczyn sporów i sposobów ich rozwiązywania przez sądy. Obalenie mitów, nieaktualnych poglądów – a trzeba zaznaczyć, że interpretacja niektórych problemów ulegała…

Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium on-line

✅ Część I: 21 października 2021 r. – 9.00 – 15.00✅ Część II: 22 października 2021 r. – 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami. Metody…

JPK – zmiany i bieżące problemy – szkolenie on-line

✅ Sesja: 27 października 2021 r., godz. 9.00 – 14.30 ✍ CEL I ZAKRES Celem spotkania jest wskazanie najczęstszych problemów z JPK, które napotykają podatnicy. Szkolenie skierowane jest nie tylko do księgowych, ale również przedsiębiorców, którzy na co dzień mierzą się z zawiłościami podatkowymi.Podczas szkolenia omówione będą:1) zmiany w JPK w 2021 r.,2) bieżące problemy…

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – warsztaty on-line

Klijnij tutaj i pobierz materiały… ✅ Sesja: 28 października 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Przedmiotem spotkania jest wykonanie analizy finansowej dla projektu budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznejo mocy zainstalowanej 1,0 MWp. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i…

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

✅ Sesja: 5 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES ✅ Przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w pliku PDF.✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon). ✍ ODBIORCY Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych…

Lean Controlling – seminarium on-line

 ✅ Sesja: 19 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja reguł przystosowania controllingu finansowego do wymogów koncepcji Lean Management. System Lean Management, nastawiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności, wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać…

Kurs on-line z Social Media – Kampanie Facebook Ads

✅ Sesja: 24 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I KORZYŚCI Uczestnicy kursu poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage).Korzyści dla…

LEADERSHIP I Leadership i kierowanie zespołem – warsztat stacjonarny

✅ 25 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 16.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:➡ potrafili określić swój styl przywództwa,➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio…

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne (model EXCEL) – warsztaty on-line

Kliknij tutaj i pobierz materiały… ✅ Sesja: 26 listopada 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Przedmiotem warsztatów jest wykonanie analizy finansowej dla rozwojowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w nieruchomość komercyjną. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części warsztatów prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. DCF Discounted Cash…

Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

✅ Sesja: 10 grudnia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego…

Warsztat on-line: Sprzedaż w LinkedIn

✅ Warsztat e-learningowy ✍ CEL I KORZYŚCI Uczestnictwo w warsztacie pozwoli Ci m.in.:➡ poznać rodzaje kont i zasadność ich wykorzystania,➡ zrozumieć mechanizmy platformy i wykorzystać je na swoją korzyść,➡ podnieść swoje kompetencje wspierania działań typu „social selling„,➡ poznać największą tajemnicę skuteczności działań sprzedażowych sektora B2B w socialach.Warsztat to doskonały czas na poznanie nowych przedsiębiorców i…

Kurs on-line Microsoft Teams

✅ Kurs e-learningowy ✍ CEL I ZAKRES Microsoft Teams to zaawansowane centrum pracy zespołowej, działające w ramach usługi Office 365/Microsoft 365. Jest to platforma, która umożliwia współpracę w trybie synchronicznym i asynchronicznym, udostępnianie plików i zasobów. Pakiet Office 365 oraz MS Teams to Państwa centrum współpracy z członkami organizacji oraz osobami z zewnątrz.Podczas kursu dowiecie…

Polski Ład Podatkowy – szkolenie on-line

✅ Szkolenie e-learningowe ✍ CEL I ZAKRES Celem spotkania jest wprowadzenie przedsiębiorców (zarówno tych rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i tych, którzy już ją prowadzą) w aspekt planowanych zmian w zakresie wdrożenia tzw. Polskiego Ładu Podatkowego. Przeanalizowane zostaną:1) planowane zmiany,2) różne warianty optymalizacyjne (na przykładach liczbowych),3) ryzyka związane z planowanymi optymalizacjami podatkowymi.  ✍ ODBIORCY Przedsiębiorcy, członkowie…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I – kurs on-line

✅ 29-30 listopada 2021 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II – kurs on-line

Procesy bazodanowe controllingu ✅ 10-11 stycznia 2022 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III – kurs on-line

Baza danych controllingu– tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie,w tym udostępnianie ✅28-29 marca 2022 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej…