Warsztaty Social Media – płatne Kampanie Facebook Ads

Warszawa, 28 lutego 2020 r. godz. 10.00 – 17.00 CEL I KORZYŚCI Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage). Korzyści dla uczestników:…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 5-6 marca 2020 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.30 do 15.30 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

Leadership i kierowanie zespołem

Warszawa, 20 marca 2020 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: * potrafili określić swój styl przywództwa, * posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach, * potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania, * mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali. ODBIORCY Menedżerowie…

Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych

(nie-prawników i nie-informatyków) – dowiedz się jak być skutecznym IOD na 3 spotkaniach Moduł I: Warszawa, 20 marca 2020 r. Moduł II: Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. Moduł III: Warszawa, 25 maja 2020 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Jest to cykl jednodniowych szkoleń kompleksowo przygotowujących Inspektorów Ochrony Danych niebędących z wykształcenia prawnikami…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

Procesy bazodanowe controllingu Warszawa, 26-27 marca 2020 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.30 do 15.30 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb…

Sztuka skutecznej prezentacji

Warszawa, 17 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie w stanie: * przygotować prezentację: treść, motyw przewodni, tytuł… * określić zamiar prezentacji i ocenić jej efekt, * poddać analizie własny styl prezentacji, * radzić sobie z trudnym audytorium, rozwiązywać problemy w sytuacjach stresowych. Poprzez wrzucenie uczestników…

Optymalizacja finansowania kosztów projektów rozwojowych i inwestycyjnych

Warszawa, 21 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 – 16.30 CEL I ZAKRES Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą planowania kosztów realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów takich jak dotacje unijne, dotacje krajowe, ulgi podatkowe na badania i rozwój – w celu optymalizacji procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. ODBIORCY Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do:…

Finansowanie i wycena firm typu start–up

Warszawa, 22 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 – 16.30 CEL I ZAKRES Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą pozyskiwania finansowania zewnętrznego i metod wyceny firm typu start-up oraz wzmocnienie kompetencji niezbędnych do prowadzenia świadomych i partnerskich rozmów z analitykami i konsultantami przeprowadzającymi analizy finansowe firmy typu start-up. ODBIORCY Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do: *…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie Warszawa, 4-5 czerwca 2020 r. 1. dzień – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.30 do 15.30 CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL…