LEADERSHIP I Leadership i kierowanie zespołem

Warszawa, 7 października 2020 r. godz. 9.00 do 16.00 👉 CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: ➡ potrafili określić swój styl przywództwa, ➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach, ➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania, ➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali. 👉…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

Procesy bazodanowe controllingu Warszawa, 22-23 października 2020 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.30 do 15.30 👉 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 19-20 listopada 2020 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.30 do 15.30 👉 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie Warszawa, 7-8 grudnia 2020 r. 1. dzień – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.30 do 15.30 👉 CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL…