Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

✅ Sesja: 13 grudnia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Na seminarium będą prezentowane nowoczesne metody budżetowania projektów w przedsiębiorstwie. Jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaprojektowania narzędzi do tworzenia budżetu projektu, a w konsekwencji także samodzielnego zaplanowania takiego budżetu. Dodatkowym celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji podnoszących konkurencyjność jego…

Roboty budowlane – seminarium on-line

✅ Sesja: 17 grudnia 2021 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków stron procesu inwestycyjnego, najczęstszych przyczyn sporów i sposobów ich rozwiązywania przez sądy. Obalenie mitów, nieaktualnych poglądów – a trzeba zaznaczyć, że interpretacja niektórych problemów ulegała…

Techniki zarządzania stresem – warsztat stacjonarny

✅ 11 Stycznia 2022 r., godz. 9.00 – 16.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Głównym celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z mechanizmami stresu oraz z metodami przeciwdziałania negatywnym jego następstwom. Cele pośrednie to:➡ zwiększenie komfortu pracy,➡ zwiększenie wydajności pracy,➡ zwiększenie pewności siebie,➡ podniesienie odporności na stres,➡ budowanie lepszych relacji i…

Budżetowanie kontraktów w budownictwie – seminarium on-line

✅ Sesja: 13 stycznia 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I ZAKRES ✅ Przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w pliku PDF.✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon). ✍ ODBIORCY Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych…

Jak zwiększyć zyski w MŚP?– szkolenie on-line

✅ Sesja: 11 marca 2022 r., godz. 9.00 – 15.00 ✍ CEL I KORZYŚCI Celem każdej firmy jest generowanie zysków. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne koncepcje i narzędzia, które praktycznie mogą przełożyć się na zwiększenie przychodów i optymalizację kosztów. Przedstawione treści będą miały wymiar bardzo praktyczny, bo wykorzystywane są przez trenera w zarządzaniu kilkudziesięcioosobową firmą….

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – warsztaty on-line

✅ Sesja: 23 marca 2022 r., godz. 9.00 – 13.00 ✍ CEL I ZAKRES Przedmiotem spotkania jest wykonanie analizy finansowej dla projektu budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1,0 MWp. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i zasady wykonywania analiz finansowych…

LEADERSHIP I Leadership i kierowanie zespołem – warsztat stacjonarny

✅ 24 marca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10 ✍ CEL I ZAKRES Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:➡ potrafili określić swój styl przywództwa,➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio…

Kurs on-line z Social Media – Kampanie Facebook Ads

✅ Sesja: 29 marca 2022 r., godz. 9.00 – 16.00 ✍ CEL I KORZYŚCI Uczestnicy kursu poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage).Korzyści dla…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I – kurs on-line

✅ 14-15 kwietnia 2022 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II – kurs on-line

Procesy bazodanowe controllingu ✅ 26-27 maja 2022 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III – kurs on-line

Baza danych controllingu– tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie,w tym udostępnianie ✅ 16-17 czerwca 2022 r.Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 101. dzień – godz. 10.30 do 17.302. dzień – godz. 9.00 do 15.00 ✍ CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy…