Relacje interpersonalne i komunikacja w zespole

Warszawa, 18 października 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej różnych typów osobowości, głównych zasad komunikacji oraz wywierania wpływu, a także metod umożliwiających praktyczne zastosowanie tej wiedzy do budowy i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych oraz komunikacji w zespole. ODBIORCY Wszystkie osoby utrzymujące na co dzień bliskie relacje z…

Nowe obowiązki w zakresie podatku VAT 2019/2020 – obowiązkowy split payment, biała lista podatników i pozostałe zmiany w VAT

Warszawa, 28 października 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 stycznia 2020 r. z kolei zaczną obowiązywać istotne zmiany związane z tzw. „białą listą podatników VAT”. 150 różnych towarów i usług znalazło się na liście…

Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie

Warszawa, 5 listopada 2019 r. godz. 10.00 do 16.30 CEL I ZAKRES Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w zakresie controllingu! Głównym celem spotkania jest prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów. ODBIORCY Dyrektorzy i kierownicy struktur odpowiedzialni za planowanie i realizację projektów, menedżerowie i specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo….

Budżetowanie kontraktów w budownictwie

Warszawa, 6 listopada 2019 r. godz. 10.00 – 16.30 CEL I ZAKRES Prezentacja praktycznych narzędzi planowania kontraktów w budownictwie oraz branżach pokrewnych. ODBIORCY Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację kontraktów budowalnych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp. PROGRAM 1. Budżetowanie…

Seminarium Lean Controlling

Warszawa, 13 listopada 2019 r. godz. 10.00  – 16.30 CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja reguł przystosowania controllingu finansowego do wymogów koncepcji Lean Management. System Lean Management, nastwiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności, wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne….

Prowadzenie Social Media i reklamy Facebook Ads

Warszawa, 15 listopada 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I KORZYŚCI Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage). Korzyści dla uczestników:…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 21-22 listopada 2019 r. Warszawa, 9-10 stycznia 2020 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.30 do 15.30 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym…

Warsztat zarządzania projektem w przemyśle

Warszawa, 2 grudnia 2019 r. godz. 9.30 do 17.00 CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych…

Leadership i kierowanie zespołem

Warszawa, 2 grudnia 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: * potrafili określić swój styl przywództwa, * posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach, * potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania, * mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali. ODBIORCY Menedżerowie…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

Procesy bazodanowe controllingu Warszawa, 16-17 grudnia 2019 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.30 do 15.30 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie Warszawa, 5-6 marca 2020 r. 1. dzień – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.30 do 15.30 CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL…