Leadership i kierowanie zespołem

Warszawa, 19 czerwca 2020 r. godz. 9.00 do 16.00 👉 CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: ➡ potrafili określić swój styl przywództwa, ➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach, ➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania, ➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali. 👉…

Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie

Warszawa, 17 września 2020 r. godz. 10.00 do 16.30 👉 CEL I ZAKRES Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w zakresie controllingu! Głównym celem spotkania jest prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów. 👉 ODBIORCY Dyrektorzy i kierownicy struktur odpowiedzialni za planowanie i realizację projektów, menedżerowie i specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw…

Budżetowanie kontraktów w budownictwie

Warszawa, 18 września 2020 r. godz. 10.00 do 16.30 👉 CEL I ZAKRES Prezentacja praktycznych narzędzi planowania kontraktów w budownictwie oraz branżach pokrewnych. 👉 ODBIORCY Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację kontraktów budowlanych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp. ✍ PROGRAM 1….

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 24-25 września 2020 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.30 do 15.30 👉 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

Optymalizacja finansowania kosztów projektów rozwojowych i inwestycyjnych

Warszawa, 29 września 2020 r. godz. 10.00 – 16.30 👉 CEL I ZAKRES Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą planowania kosztów realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów takich jak dotacje unijne, dotacje krajowe, ulgi podatkowe na badania i rozwój – w celu optymalizacji procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie. 👉 ODBIORCY Szkolenie jest kierowane przede wszystkim…

Finansowanie i wycena firm typu start–up

Warszawa, 30 września 2020 r. godz. 10.00 – 16.30 👉 CEL I ZAKRES Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą pozyskiwania finansowania zewnętrznego i metod wyceny firm typu start-up oraz wzmocnienie kompetencji niezbędnych do prowadzenia świadomych i partnerskich rozmów z analitykami i konsultantami przeprowadzającymi analizy finansowe firmy typu start-up. 👉 ODBIORCY Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do: ➡…

Warsztat zarządzania projektem w przemyśle

Warszawa, 1 października 2020 r. godz. 9.00 do 17.00 👉 CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: ➡ osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), ➡ w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), ➡ bez większych…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie Warszawa, 22-23 października 2020 r. 1. dzień – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.30 do 15.30 👉 CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL…