Budżetowanie projektów w przedsiębiorstwie

Warszawa, 19 września 2019 r. godz. 10.00 do 16.30 CEL I ZAKRES Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi jeden z najlepszych w Polsce ekspertów w zakresie controllingu! Głównym celem spotkania jest prezentacja praktycznych narzędzi budżetowania projektów. ODBIORCY Dyrektorzy i kierownicy struktur odpowiedzialni za planowanie i realizację projektów, menedżerowie i specjaliści z działów ekonomicznych przedsiębiorstw zarządzanych projektowo….

Budżetowanie kontraktów w budownictwie

Warszawa, 20 września 2019 r. godz. 10.00 –16.30 CEL I ZAKRES Prezentacja praktycznych narzędzi planowania kontraktów w budownictwie oraz branżach pokrewnych. ODBIORCY Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników odpowiedzialnych za planowanie i realizację kontraktów budowalnych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp. PROGRAM 1. Budżetowanie w…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

Warszawa, 23-24 września 2019 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika….

Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce

Warszawa, 27 września 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: * dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, * budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. ODBIORCY Mali i średni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele dużych instytucji odpowiedzialni za budowę strategii…

Przygotowanie budżetu na 2020 rok

Wrocław, 30 września 2019 r. godz. 10.00 do 16.30 CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami. Metody te są nastawione na tworzenie budżetu skoordynowanego z celami przedsiębiorstwa. Wskazane będą sposoby…

Warsztat zarządzania projektem w przemyśle

Warszawa, 11 października 2019 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych…

Szczególne aspekty umów IT

Warszawa, 11 października 2019 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z szczególnymi aspektami umów IT, które ze względu na swój przedmiot wymagają specjalistycznego podjeścia. Słuchacze otrzymają w szczególności wiedzę w zakresie sporządzania i negocjowania umów IT. ODBIORCY Szkolenie jest dedykowane osobom odpowiedzialnym za negocjacje umów oraz wdrażanie systemów…

Relacje interpersonalne i komunikacja w zespole

Warszawa, 18 października 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej różnych typów osobowości, głównych zasad komunikacji oraz wywierania wpływu, a także metod umożliwiających praktyczne zastosowanie tej wiedzy do budowy i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych oraz komunikacji w zespole. ODBIORCY Wszystkie osoby utrzymujące na co dzień bliskie relacje z…

Leadership i kierowanie zespołem

Warszawa, 8 listopada 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: * potrafili określić swój styl przywództwa, * posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach, * potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania, * mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali. ODBIORCY Menedżerowie…

Prowadzenie Social Media i reklamy Facebook Ads

Warszawa, 15 listopada 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I KORZYŚCI Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki reklamy Facebook Ads mające na celu usprawnienie działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Zyskają umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage). Korzyści dla uczestników:…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

Procesy bazodanowe controllingu Warszawa, 21-22 listopada 2019 r. 1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb…

Własność intelektualna w umowach z pracownikami i współpracownikami

Warszawa, 22 listopada 2019 r. godz. 9.00 do 17.00 CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w umowach z pracownikami (osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) oraz z osobami świadczącymi usługi na ich rzecz, na podstawie umowy zlecenia, umowy o współpracę. Konsekwencją udziału w szkoleniu jest nabycie umiejętności…

Efektywność osobista

Warszawa, 2 grudnia 2019 r. godz. 9.00 do 16.00 CEL I ZAKRES Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie: * wpływać na innych i mobilizować ich bez użycia autorytetu władzy, * poprawić relacje poziome, od swoich dostawców aż po swoich klientów, * powiększyć swoją skuteczność jako liderzy, * osiągnąć zadowolenie osobiste dzięki bardziej produktywnym relacjom zawodowym,…

SQL dla pracujących w Excelu – poziom III

Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie Warszawa, 16-17 grudnia 2019 r. 1. dzień – godz. 10.30 do 17.30 2. dzień. – godz. 8.00 do 15.00 CEL I ZAKRES Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL…