Jak wprowadzać zmiany: przygotowanie liderów i ich zespołów – szkolenie e-learningowe

Szkolenie in company (dedykowane) 👉 CEL I ZAKRES Dzisiejszy niestabilny i niepewny rynek wymaga zdolności do adaptacji i zmiany stylu przywództwa. Dyrektorzy i bezpośrednio im raportujący menedżerowie na różnych poziomach odgrywają kluczową rolę w kierowaniu zmianami. Skorzystaj z webinarium, na którym Marcin Świerkocki – lider zarządzania zmianą – podzieli się spostrzeżeniami na temat tego, jak…

Sztuka skutecznej prezentacji

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie w stanie: * przygotować prezentację: treść, motyw przewodni, tytuł… * określić zamiar prezentacji i ocenić jej efekt, * poddać analizie własny styl prezentacji, * radzić sobie z trudnym audytorium, rozwiązywać problemy w sytuacjach stresowych. Poprzez wrzucenie uczestników na głęboką wodę, tzn. po…

Windykacja sądowa i egzekucyjna w praktyce

Szkolenie in company (dedykowane) 👉 CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: ➡ dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, ➡ budowy optymalnej strategii działań umożliwiającej skuteczne podejmowanie decyzji w tym zakresie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 👉 ODBIORCY Mali i średni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele dużych instytucji odpowiedzialni za budowę strategii działań na etapie postępowania sądowego…

Efektywność osobista

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie: * wpływać na innych i mobilizować ich bez użycia autorytetu władzy, * poprawić relacje poziome, od swoich dostawców aż po swoich klientów, * powiększyć swoją skuteczność jako liderzy, * osiągnąć zadowolenie osobiste dzięki bardziej produktywnym relacjom zawodowym, * wzbogacić swój kapitał relacji….

Seminarium Lean Controlling

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem seminarium jest prezentacja reguł przystosowania controllingu finansowego do wymogów koncepcji Lean Management. System Lean Management, nastwiony na optymalizację wyników, ciągłe usprawnienia czy ograniczenie niegospodarności, wymaga wsparcia przez system rachunkowości zarządczej. Dzięki temu znane są obszary w jakich warto jest przeprowadzać działania optymalizacyjne. Możliwe jest również ustalenie kosztów…

Relacje interpersonalne i komunikacja w zespole

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej różnych typów osobowości, głównych zasad komunikacji oraz wywierania wpływu, a także metod umożliwiających praktyczne zastosowanie tej wiedzy do budowy i utrzymywania właściwych relacji interpersonalnych oraz komunikacji w zespole. ODBIORCY Wszystkie osoby utrzymujące na co dzień bliskie relacje z innymi osobami lub zorganizowanych w…

Własność intelektualna w umowach z pracownikami i współpracownikami

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w umowach z pracownikami (osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) oraz z osobami świadczącymi usługi na ich rzecz, na podstawie umowy zlecenia, umowy o współpracę. Konsekwencją udziału w szkoleniu jest nabycie umiejętności sporządzania umów zabezpieczających interesy pracodawcy…

Coaching i feedback

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES * Określenie możliwości każdego pracownika * Zrozumienie czynników umożliwiających rozwój * Dostosowanie sposobu działania do postawionej diagnozy i aktualnych wymagań * Stworzenie ścieżek rozwoju kompetencji dla całego zespołu ODBIORCY Menedżerowie, którzy angażują się w doskonalenie umiejętności pracowników oraz w rozwijanie kompetencji indywidualnych i grupowych. PROGRAM Ewolucja roli menedżera:…

Szczególne aspekty umów IT

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z szczególnymi aspektami umów IT, które ze względu na swój przedmiot wymagają specjalistycznego podjeścia. Słuchacze otrzymają w szczególności wiedzę w zakresie sporządzania i negocjowania umów IT. ODBIORCY Szkolenie jest dedykowane osobom odpowiedzialnym za negocjacje umów oraz wdrażanie systemów informatycznych, w szczególności pracownikom działów…

Praktyczne aspekty handlu zagranicznego

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rządzącymi w międzynarodowej wymianie handlowej. Zostaną przedstawione podstawowe techniki negocjacji i zawierania kontraktów w handlu zagranicznym oraz sposoby zabezpieczenia interesów polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. Uczestnicy zapoznają się z przebiegiem transakcji handlowych w handlu zagranicznym, uzyskają wiedzę na temat zasad negocjacji…

Nowoczesny controlling – jeden problem w jeden dzień

Szkolenie in company (dedykowane) Proponujemy Państwu cykl jednodniowych seminariów kompleksowo prezentujących wybrane narzędzia controllingu. Na każdym szkoleniu omawiane są odrębne zagadnienia. Dzięki temu możliwe jest gruntowne zaprezentowanie funkcjonowania controllingu w danym zakresie zgodnie z najlepszymi praktykami. W przygotowaniu są dalsze tematy. ODBIORCY Controllerzy, analitycy finansowi, główni księgowi i samodzielni księgowi oraz dyrektorzy pionów biznesowych.  …

Zaawansowane techniki sprzedaży

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Szkolenie to doskonali techniki sprzedaży, a nabyte umiejętności pozwolą na: * profesjonalne przygotowanie wizyty handlowej, * zbudowanie lojalności klienta, * rozszerzenie portfolio produktów u istniejących klientów, * pozyskanie nowych klientów, * efektywną argumentację handlową. Dzięki niemu uczestnicy przejdą z poziomu handlowca na etap doradcy, proponującego nie tylko produkt…

Prawo celne w kontekście zagranicznej działalności gospodarczej

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami celnymi stosowanymi w wymianie towarowej z krajami trzecimi – które nie należą do Unii Europejskiej. Uczestnicy otrzymają wiedzę w zakresie odprawy celnej towarów oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji celnej. Zapoznają się także z podstawowymi procedurami celnymi w prawie unijnym oraz ich kompatybilnością…

Zarządzanie zmianą

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES * Przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania ludźmi (oraz sobą) w procesie zmian * Uzyskanie przyzwolenia i przystąpienie do projektu zmiany * Stworzenie dynamiki działań związanych z projektem * Przewidywanie, uprzedzanie i minimalizowanie źródeł konfliktu * Zaangażowanie każdego w podjęte działania * Przyspieszenie i ułatwienie wdrożenia nowych narzędzi i…

Przywództwo w zespołach i organizacjach wielokulturowych

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem warsztatu jest rozwój kompetencji kulturowych, zwłaszcza w obszarze zarządzania zespołami oraz zadaniami/projektami w środowisku wielokulturowym, komunikacji w zespołach zróżnicowanych kulturowo oraz różnorodności stylu zarządzania. Kompetencje kulturowe stały się kluczowymi w organizacjach wielonarodowych i w ciągu ostatnich kilkunastu lat są równie, a w przypadku niektórych stanowisk, istotniejsze od…

Czucie klienta – budowa relacji i optymalnej komunikacji z klientem

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w jaki sposób budować i utrzymywać optymalne relacje z klientami wpływając jednocześnie na rozwój sprzedaży w swoich organizacjach i podnoszenie efektywności świadczonych przez nie usług. ODBIORCY Osoby oraz zespoły zajmujące się na co dzień utrzymywaniem relacji i kontaktów z kluczowymi klientami w swoich organizacjach,…

Strategia 6 cyfr, czyli zarządzanie zespołem sprzedaży podczas kampanii produktowej

Szkolenie in company (dedykowane) CELE I ZAKRES Przygotowanie menedżerów do jeszcze bardziej efektywnego zarządzania zespołem sprzedaży podczas prowadzenia kampanii produktowej. Nabycie umiejętności korzystania z wybranych narzędzi podnoszących ich efektywność osobistą. ODBIORCY Szkolenie jest przeznaczone dla: * dyrektorów i kierowników zespołów sprzedażowych, * dyrektorów regionalnych, * trenerów wspierających menedżerów sprzedaży, * wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia….

Kurs MS Excel – poziom podstawowy

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Kto dzisiaj nie używa Excela (no, dobrze – arkusza kalkulacyjnego) w pracy biurowej, ręka do góry! Nie możesz, bo trzymasz myszkę, by przewinąć arkusz „do góry”? To nie trzymaj kurczowo przez minutę tej myszki, tylko naciśnij skrót klawiszowy [Ctrl+Home]. Ten i wiele innych skrótów poznasz na naszym szkoleniu…

Kurs MS Excel – poziom średniozaawansowany

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES „Znasz Excela”? Hmm, to fajnie. To wystartujemy z poziomu „pracy codziennej”, czyli wpisywania formuł, formatowania tabelek, robienia podstawowych raportów, w świat odrobinę poważniejszy, a mianowicie liźniemy analizę danych. Myślisz, że jak znasz autofiltr to wystarczy? Myślisz, że jak umiesz wpisać tysiące funkcji obok danych, to jest to właściwy…

Warsztat zarządzania projektem

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie…

Metody scenariuszowe w budowie skutecznej strategii firmy

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest prezentacja możliwości zastosowania metod scenariuszowych w budowie skutecznej strategii przedsiębiorstwa działającego w warunkach dużej zmienności otoczenia. Szkolenie ma na celu stymulowanie uczestników do strategicznego myślenia i świadomego obserwowania zmian zachodzących w różnych obszarach działalności jego przedsiębiorstwa. Umiejętności te pozwalają na wykorzystanie szans oraz ograniczanie zagrożeń…

Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

7Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia…

Analiza finansowa w praktyce

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: * umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów (IFRS), * wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, * budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wraz z oceną za poziom wskaźników finansowych, jak i za trendy z…

Warsztat zarządzania projektem w branży IT

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach  koordynacyjnych i merytorycznych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do: * osiągania rezultatów pracy zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru), * w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego), * bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie…

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

Szkolenie dedykowane (in company) CEL I ZAKRES Szkolenie poświęcone jest wdrożeniu oraz funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: * audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu, * tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa, * wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu w…

Programowanie VBA dla pracujących w Excelu (poziom podstawowy)

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Głównym celem kursu jest osiągnięcie samodzielności w programowaniu VBA. Ci, którzy nie wiedzą, czy są „dobrym materiałem na programistę”, udzielą sobie sami odpowiedzi na to pytanie. Programowanie komputerów (kodowanie) to umiejętność bardziej ogólna niż programowanie VBA Excela. Ale, ponieważ od tego się w świecie analityków zaczyna, zatem kurs…

Warsztat zarządzania projektem budowlanym

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Kurs rozpoczyna się od rozgrzewki i wykładu wprowadzającego, a następnie realizowany jest metodą warsztatową opartą o studia przypadków, testy, quizy i dyskusje poprzedzane krótkim wprowadzeniem wykładowym. 2-3 osobowe grupy opracowują rozwiązania dla wybranego studium przypadku. Rozwiązania są porównywane i dyskutowane, a następnie podsumowywane (uogólniane). Podczas zajęć kładziemy nacisk…

Raporty wielomarżowe dla controllerów

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Celem szkolenia jest prezentacja zasad tworzenia raportów wielomarżowych i wielowymiarowych przez controllerów. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy metody i wzorce tworzenia tego rodzaju raportów zgodne z najlepszymi praktykami controllingu. ODBIORCY Controllerzy, analitycy finansowi, główni i samodzielni księgowi oraz dyrektorzy pionów biznesowych. PROGRAM Wady raportów rachunkowości zarządczej z punktu widzenia…

Controlling zaplecza budowy

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty kosztów działalności zaplecza technicznego budowy, tworzenia jego budżetów, planowaniem wyniku finansowego oraz budowy systemu controllingu w przedsiębiorstwie i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Szkolenie jest poświęcone problematyce budowy systemu controllingu w obszarze zaplecza wspomagającego realizację kontraktu budowlanego. Dotyczy w szczególności: *…

Kalkulacja i rozliczanie kosztów

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie. Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące: * metod i rodzajów kalkulacji kosztów, * kalkulacji kosztów wyrobów i usług z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów, * kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa, * rozliczania kosztów, * ujmowania kosztów…

Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne i mieszkaniowe, bez względu na formę…

Ewidencja kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

Szkolenie in company (dedykowane) CEL I ZAKRES Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Szkolenie poświęcone jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące: * systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa, * wyodrębniania ośrodków…