fbpx

Warsztat CEO – budowanie autorytetu dyrektora wykonawczego


 Szkolenie in company (dedykowane)

 CEL I ZAKRES

Osiągnięcie sukcesu w swojej roli jest sprawą niezmiernie ważną, nie tylko dla samego CEO (dyrektora), ale również stanowi określony element ogólnych możliwości firmy. Pełniona rola otwiera możliwości eksperymentowania, samodzielnego podejmowania decyzji, ale wiąże się także z ogromną odpowiedzialnością. CEO rozliczani są zwykle z wyników. Jednak, aby je osiągnąć muszą osiągnąć synergię z zespołem, zbudować właściwe relacje ze swoimi interesariuszami poprzez umiejętną komunikację.
Uczestnictwo w zajęciach pozwali na pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania działami i jednostkami biznesowymi. Poprzez studia przypadków, uczestnicy odegrają rolę CEO (dyrektorów), przejęcia obowiązków, prowadzenia zebrań, przeanalizują słabości i atuty podlegającej im ekipy.
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
➡ zrozumieć wielowymiarowość zarządzania oraz wybrać właściwe kanały komunikacji,
➡ zintegrować się z ekipą,
➡ zbudować szacunek i zaufanie nie tylko w oparciu o pełnioną funkcję, ale i poprzez takie działania i zachowania, które zyskują aprobatę u pracowników (być wzorcem),
➡ wzbudzić zaufanie u innych poprzez stawianie na własną spójność w sposób, który jest zarówno inteligentny emocjonalnie, jak i godny zaufania,
➡ zapewnić solidne podstawy do otwartej komunikacji i angażowania innych do podążania za jasną wizją.

 ODBIORCY

Właściciele przedsiębiorstw, prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy struktur, menedżerowie i kierownicy różnych szczebli zarządzania oraz wszystkie te osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zarządzania.

 PROGRAM

1. Zrozumieć swoją rolę
Specyfika działań CEO (dyrektora): od bycia ekspertem w danej dziedzinie aż po zarządzanie organizacją
Różne role, które mam wypełniać
Radzić sobie w pracy z ekipą, z której się wyrosło
Odpowiedzialność wypływająca z autorytetu i wynikająca z faktu, że się jest cały czas członkiem zespołu
2. Umiejętność analizy sytuacji i dostosowywania rozwiązań
Ogólna analiza sytuacji w firmie
Uzyskać przyzwolenie na stosowanie odpowiednich narzędzi oddziaływania pozwalających na monitorowanie postaw i zachowań
Zauważyć, zrozumieć i panować nad pojawiającymi się emocjami
3. Analiza dynamiki procesów zmian
Fazy transformacji organizacji lub systemu – modele zarządzania zmianą
Źródło, natura oraz sposoby wyrażania zastrzeżeń wobec zmian
Warunki, jakie należy stworzyć, aby móc zapobiec, bądź zniwelować czynniki hamujące proces zmian
Kształtowanie postawy pro-aktywnej w warunkach wprowadzanej zmiany
4. Indywidualna świadomość swoich współpracowników – analiza poszczególnych zespołów
Komunikacja jako narzędzie stymulowania pracy innych
Zakres obowiązków i doświadczenie każdego z pracowników
Motywacja osobista
Stymulowanie jednostki do aktywności zawodowej
5. Delikatne, niejednokrotnie trudne sytuacje
Krytyka konstruktywna pracy osoby
Jak pochwalić, aby wpłynąć pozytywnie na motywację
Kiedy wyrosło się z zespołu
Kierowanie osobami z większym doświadczeniem/stażem pracy

 PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki
Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta. Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

 CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

 KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

 

Scroll to Top