Coaching i feedback

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

* Określenie możliwości każdego pracownika
* Zrozumienie czynników umożliwiających rozwój
* Dostosowanie sposobu działania do postawionej diagnozy i aktualnych wymagań
* Stworzenie ścieżek rozwoju kompetencji dla całego zespołu

ODBIORCY

Menedżerowie, którzy angażują się w doskonalenie umiejętności pracowników oraz w rozwijanie kompetencji indywidualnych i grupowych.

PROGRAM

Ewolucja roli menedżera: od szefa zachowującego hierarchię do menedżera coacha
* Przeanalizowanie i podsumowanie swojego stylu zarządzania
* Menedżer coach: odpowiedzieć na nowe wyzwania przedsiębiorstw
* Wykrywanie czynników hamujących rozwój nowych metod zarządzania
Określić poziom samodzielności członków ekipy
* 4 poziomy samodzielności
* Określić ścieżki rozwoju pracowników
* Ocenić zmiany
Dostosować swój styl zarządzania do stopnia samodzielności pracowników
* 4 sposoby postępowania w zależności od stopnia samodzielności
* Dopasować styl komunikacji do stopnia samodzielności pracownika
* Coaching – sposoby prowadzenia rozmów
* Rzetelna ocena
Towarzyszyć każdemu pracownikowi na ścieżce indywidualnego rozwoju
* Zbudować zespół stale rozwijający się
* Pomóc pracownikom w podwyższeniu poziomu samodzielności
* Popierać i propagować samodzielność swojego zespołu
* Przyswoić zachowania efektywnego coacha

PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki

Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/