Controlling zaplecza budowy

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty kosztów działalności zaplecza technicznego budowy, tworzenia jego budżetów, planowaniem wyniku finansowego oraz budowy systemu controllingu w przedsiębiorstwie i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.
Szkolenie jest poświęcone problematyce budowy systemu controllingu w obszarze zaplecza wspomagającego realizację kontraktu budowlanego. Dotyczy w szczególności:
* baz sprzętowo-transportowych,
* węzłów betoniarskich,
* warsztatów,
* zakładu konstrukcji stalowych.
Na szkoleniu zostaną omówione problemy związane z:
* planowaniem przychodów i kosztów działalności powyższych obszarów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
* projektowaniem i wdrażaniem budżetu,
* wykorzystaniem i adaptacją narzędzi rachunkowości zarządczej w systemie controllingu,
* projektowaniem i wdrażaniem systemu controllingu,
* projektowaniem zakładowych planów kont dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

ODBIORCY

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników zaplecza technicznego budowy. W szczególności kierowników baz sprzętowo-transportowych, kierowników węzłów betoniarskich oraz kierowników warsztatów. Wskazany może być udział dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

PROGRAM

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
* Istota i cele controllingu w przedsiębiorstwie
* System budżetowania przedsiębiorstwa
* Korzyści z wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie

Controlling bazy sprzętowo-transportowej
* Elementy systemu controllingu bazy sprzętowo-transportowej
* Przychody i koszty bazy sprzętowo-transportowej
* Kalkulacja kosztu jednostkowego usług
* Zadanie – Kalkulacja kosztu jednostkowego usługi sprzętowej
* Zadanie – Kalkulacja kosztu robocizny pracownika
* Konstrukcja budżetu bazy sprzętowo-transportowej
* Warsztaty – budżet bazy
* Kontrola działalności bazy sprzętowo-transportowej
* Zadanie – kontrola wykorzystania zasobów bazy

Planowanie i kontrola kosztów działalności węzłów betoniarskich warsztatów

Ewidencja przychodów i kosztów dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwie
* Baza sprzętowo-transportowa
* Węzły betoniarskie
* Warsztaty i zakłady konstrukcji stalowych
* Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu
* Współpraca kierownika z działem księgowości

PROWADZĄCY

Roman Kotapski

Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/