Czucie klienta – budowa relacji i optymalnej komunikacji z klientem

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w jaki sposób budować i utrzymywać optymalne relacje z klientami wpływając jednocześnie na rozwój sprzedaży w swoich organizacjach i podnoszenie efektywności świadczonych przez nie usług.

ODBIORCY

Osoby oraz zespoły zajmujące się na co dzień utrzymywaniem relacji i kontaktów z kluczowymi klientami w swoich organizacjach, których przedmiotem działalności jest przede wszystkim świadczeniem usług dla swoich klientów.

PROGRAM

1. Świadomość relacji usługodawca–usługobiorca – specyfika stron oraz ich wpływu
2. Postrzeganie usługodawcy przez usługobiorcę – główne czynniki kształtujące wizerunek i ocenę
3. Rola usługodawcy w procesach realizowanych przez usługobiorcę
4. Identyfikacja potrzeb – praktyczna znajomość usługobiorcy
5. Inicjatywa i działania wyprzedzające – praktyka zamiast suchej teorii
6. Realna dostępność – jej wpływ oraz znaczenie
7. Prawdziwość kontra wyuczona poprawna mowa
8. Doradztwo – gdzie się powinno zaczynać i gdzie się kończyć
9. Mentoring w relacji – kiedy jest możliwy i zasadny

PROWADZĄCY

Michał Korgol

Strateg, mentor i doradca prowadzący firmę konsultingową, która współpracuje z dużymi instytucjami finansowymi w Polsce. Jako były współwłaściciel jednej z największych w Polsce kancelarii prawnych zajmującej się dochodzeniem należności na drodze prawnej posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla dużych międzynarodowych instytucji finansowych, w tym banków, ubezpieczycieli, firm leasingowych, funduszy inwestycyjnych jak również firm telekomunikacyjnych oraz szeroko rozumianego sektora B2B. Wieloletni praktyk i specjalista w budowie relacji z klientem i komunikacji.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/