Efektywność osobista

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie:
* wpływać na innych i mobilizować ich bez użycia autorytetu władzy,
* poprawić relacje poziome, od swoich dostawców aż po swoich klientów,
* powiększyć swoją skuteczność jako liderzy,
* osiągnąć zadowolenie osobiste dzięki bardziej produktywnym relacjom zawodowym,
* wzbogacić swój kapitał relacji.

ODBIORCY

Osoby, które chcą zwiększyć swoją skuteczność w środowisku zawodowym. Menedżerowie, szefowie ekip, uczestnicy grup projektowych itp.

PROGRAM

Trzy filary wpływu interpersonalnego
* Wpływ, dźwignia do sukcesu
* Mobilizacja zalet osobowych
* Skuteczne rozwijanie relacji
Zbudowanie własnej strategii komunikacji interpersonalnej
* Opracowanie mapy własnych relacji
* Wypracowanie swojego poziomu wywierania wpływu
* Precyzyjne określanie celów
Głębsze poznanie własnej osoby dla lepszego komunikowania się z innymi
* Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron
* Ograniczenie działań w punktach słabych
* Aktualizowanie własnego systemu wartości
* Wzbudzanie zaufania u rozmówców
Rozwijanie płynnej i otwartej komunikacji
* Dostosowywanie swojej komunikacji niewerbalnej
* Mówienie prawdy, aby pozwalać się zrozumieć
Zbudowanie zwycięskiej strategii współpracy
* Wypracowanie pola do korzystnej współpracy
* Wypracowanie stosunków charakteryzujących się równowagą
* Zarządzanie przeciwnikami i stawianie czoła konfrontacjom

PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki

Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/