Ewidencja kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
Szkolenie poświęcone jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty oraz miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
* tworzenia zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
* podstaw rozliczania i kalkulacji kosztów na potrzeby ewidencyjne.

ODBIORCY

Szkolenie adresowane jest do:
* dyrektorów finansowych,
* głównych księgowych,
* pracowników działów księgowości,
* pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
* controllerów.

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie jest prowadzone w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, komunalnych, budowlanych.

PROGRAM

Ewidencja kosztów przedsiębiorstwa
* Zespół 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie
* Zespół 5 Koszty według typów działalności
* Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich uzyskaniem
* Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa

Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa
* Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
* Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
* Koszty działalności produkcyjnej
* Koszty działalności handlowej
* Koszty sprzedaży i działań marketingowych
* Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa
* Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
* Koszty ogólne działalności przedsiębiorstwa

Zakładowy plan kont – ujmowanie kosztów działalności
* System rachunkowości przedsiębiorstwa – perspektywa księgowego i menedżera
* Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami
* Koszty w zakładowym planie kont – przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach
* Dokumentacja polityki rachunkowości – instrukcja zakładowego planu kont
* Problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa

Rozliczanie kosztów
* Klucze rozliczeniowe kosztów
* Rozliczanie kosztów pośrednich
* Kalkulacja kosztów robocizny
* Kalkulacja kosztów zasobów

PROWADZĄCY

Roman Kotapski

Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
www.platformawiedzy.com