Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – kurs on-line

×

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznej – kurs on-line

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  27 września 2022 r., godz. 9.00 – 13.00

   CEL I ZAKRES

  Przedmiotem spotkania jest wykonanie analizy finansowej dla projektu budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1,0 MWp. Wydarzenie to zostało przygotowane w formie jednodniowych (dwuczęściowych) warsztatów on-line. W pierwszej części prowadzący przedstawi metodykę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i zasady wykonywania analiz finansowych zawierających pełną analizę rentowności i ryzyka inwestycyjnego oraz obliczenie
  i interpretację podstawowych wskaźników rentowności.
  W drugiej części wykonana zostanie analiza efektywności finansowej projektu budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 1,0 MWp (rentowność projektu inwestycyjnego i kapitału własnego) oraz analiza wrażliwości z obliczeniem progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa dla kluczowych zmiennych projektu.
  Głównym celem spotkania jest przekazanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności wykonywania modeli inwestycyjnych z wykorzystaniem narzędzi IT, w szczególności dla inwestycji budowy źródła wytwórczego OZE w formie instalacji PV. Uczestnicy będą aktywnie brać udział we wszystkich obliczeniach.

   ODBIORCY

  Zajęcia są kierowane do inwestorów oraz do wszystkich zainteresowanych osób, które zajmują się rentownością i ryzykiem projektów inwestycyjnych realizowanych w obszarze budowy nowych źródeł wytwórczych OZE, w szczególności menedżerów i pracowników pracujących w działach controllingu, finansów i rachunkowości zarządczej oraz strategii i rozwoju. Są one przeznaczone również dla osób nie posiadających wykształcenia ekonomicznego.

   WYMAGANIA

  Uczestnicy powinni posiadać podstawową umiejętność posługiwania MS Excel. Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym MS Excel, 2007, 2010, 2013 lub 2016/365.

  Wymagania systemowe:
  Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy).
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej).
  System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS.
  Kurs będzie prowadzony w ClickMeeting. Jest to platforma oparta na przeglądarce internetowej, stąd wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.

   PROGRAM

  Część I:

  1. Wprowadzenie, sprawy organizacyjne
  2. Rodzaje modeli (metodyka wykonywania analiz) w kontekście planowanej inwestycji rozwojowej lub modernizacyjnej (metoda różnicowa i metoda standardowa)
  3. Przygotowanie wsadu do modelu inwestycyjnego zebranie i opracowanie istotnych danych i informacji do wykonania modelu
  4. Zdefiniowanie danych i założeń dla oszacowania przychodów i kosztów operacyjnych dla budowy instalacji fotowoltaicznej w kontekście otoczenia biznesowego i prawnego
  5. Dane bazowe, struktura finansowania, nakłady inwestycyjne, dane do przygotowanie projekcji przychodów i kosztów operacyjnych oraz dane do wykonania projekcji kapitału obrotowego
  6. Podstawy analizy finansowej projektów inwestycyjnych w metodyce zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
  7. Stopy dyskonta dla projektów inwestycyjnych. Średnioważony koszt kapitału (WACC)
  8. Zasady przygotowania modeli inwestycyjnych w metodyce DCF
  9. Podstawowe wskaźniki rentowności inwestycji (NPV, IRR, MIRR, DPP, PI) dla analizy finansowej obliczenie i interpretacja
  10. Ocena ryzyka inwestycyjnego analiza wrażliwości (z uwzględnieniem metodyki obliczenia progów rentowności i marginesów bezpieczeństwa dla kluczowych zmiennych projektu inwestycyjnego), pełna analiza ryzyka wykonywana metodą Monte Carlo

  Część II:

  Wykonanie w skoroszycie EXCEL pełnej analizy rentowności i wrażliwości projektu inwestycji budowy instalacji PV

   PROWADZĄCY

  Andrzej Ebinger
  Właściciel firmy doradczej Ebinger Consulting. Ma ponad 30 lat doświadczenia profesjonalnego. W swojej karierze zawodowej pracował w kilku organizacjach na stanowiskach menedżerskich. Jako dyrektor sprzedaży w jednej z największych organizacji w Europie Środkowej przeprowadził ponad 150 szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Od 2002 r. (jeszcze w okresie przedakcesyjnym) wykonywał dokumentacje aplikacyjne projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Od ponad czterech lat prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Przygotowuje projekty inwestycyjne dla największych organizacji w kraju. W ostatnich latach wykonał wiele analiz finansowo-ekonomicznych projektów inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Jako Partner biznesowy fińskiej Firmy Datapartner Oy wdraża w polskich organizacjach narzędzia IT do wykonywania analiz inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw.

   CENA

  Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  Kliknij tutaj i pobierz materiały…

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/