Grzegorz Michalski

dnia

Doradca strategiczny/Asset Manager w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych. Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z sektorem energetycznym w kraju i za granicą oraz prowadzi zajęcia dotyczące wykorzystania scenariuszy na podyplomowych studiach: „Funkcjonowanie Rynku Energii” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Szwecji i w Niemczech. Przez ostatnich osiem lat związany jest z niemieckim rynkiem energetycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących budowy i realizacji strategii, analizie finansowej, controllingu strategicznym i biznesowym oraz zagadnieniach związanych z zarządzaniem aktywami energetycznymi.
Brał udział w wielu międzynarodowych projektach (w Polsce, Niemczech, Szwecji i Finlandii) realizowanych w różnorodnych częściach łańcucha wartości dodanej w sektorze energetycznym, takich jak: wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej. Jest autorem m.in. publikacji na temat wykorzystania narzędzi strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem elektroenergetycznym („Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych”).