Jakub Zawadzki

Z kancelarią Sadkowski i Wspólnicy związany od 2016 r. Specjalizuje się w prawie autorskim i nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów IT. Prowadzi również bieżące doradztwo prawne w zakresie praw własności przemysłowej – znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów – oraz zabezpieczenia szeroko rozumianej własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami publicznymi. Sporządza i opiniuje ekspertyzy, umowy oraz regulaminy pod kątem praw własności intelektualnej. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z podmiotami z branży paliwowej, lotniczej oraz producenckiej.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.