JPK VAT – zmiana zasad raportowania VAT od 1 października 2020 r., stawki VAT, WDT – szkolenie e-learningowe

Sesja: szkolenie e-learningowe.

👉 CEL I ZAKRES

Od 1 października 2020 r. wchodzi obowiązek stosowania nowych JPK VAT. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK VAT w 2020 r. Szkolenie od strony praktycznej porusza poszczególne aspekty sporządzania JPK VAT oraz problemy, które mogą się pojawić przy sporządzaniu JPK VAT.

👉 ODBIORCY

Szkolenie jest kierowane do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm oraz do pozostałych służb finansowo-księgowych.

✍ PROGRAM

Zmiany w zakresie białej listy podatników i mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2020 r.
Zapłata w split payment jako forma ochrony przed odpowiedzialnością w VAT, CIT i PIT
Termin na składania zawiadomień ZAW-NR.

Nowe klasyfikacje statystyczne, Wiążąca Informacja Stawkowa, zmiany stawek podatkowych
Wiążąca Informacja Stawkowa – istota zmian
Nowe klasyfikacje statystyczne
Przykłady towarów i usług ze zmienionymi stawkami podatkowymi

Zmiany dotyczące wprowadzenia nowych obowiązków raportowych JPK VAT
Terminy wdrożenia dla dużych i dla pozostałych podatników
Co wynika z przepisów Tarczy Antykryzysowej?
Struktura nowego JPK VAT:
a) połączenie JPK i deklaracji VAT
b) struktura nowego JPK VAT
c) spójność ewidencji
Szczegółowy zakres danych w ewidencji JPK VAT
a) nowe oznaczenia GTU
b) wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
c) JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP)
d) transakcje z podmiotami powiązanymi
e) obrót z zagranicą – kiedy dodatkowe oznaczenia?
f) co z fakturami zaliczkowymi oraz korektami?
Zasady wypełniania pliku JPK przez podatników rozliczających się miesięcznie oraz podatników rozliczających się kwartalnie: JPK_V7M i JPK_V7K
Uzgodnienie pliku JPK VAT, walidacja danych
Do jakich deklaracji VAT nie ma zastosowania nowy plik JPK VAT?
Wpływ JPK VAT na deklaracje VAT-UE
Czynności sprawdzające na podstawie pliku JPK VAT
Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT:
a) Sankcje za niedopełnienie terminu przesyłania JPK oraz za błędy w plikach JPK VAT
b) Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł po zmianach wynikających z Tarczy Antykryzysowej
c) Autokorekta JPK VAT
d) Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego
e) Wpływ złożenia korekty nowego pliku JPK VDEK na termin zwrotu podatku VAT
 f) Jak skorygować deklarację i JPK VAT po zmianie przepisów, gdy dotyczyć będzie okresu sprzed zmiany przepisów?

Jak przygotować JPK VAT przy użyciu programu komputerowego
Sporządzenie dokumentu JPK VAT w strukturze XML za pośrednictwem programu komputerowego
Sprawdzanie zgodności danych przedstawionych w strukturze JPK – walidacja danych
Zasady przesyłania nowych plików JPK VAT:
a) Jak dokonać autoryzacji?
b) Do kogo wysłać nowy JPK VAT?
Praktyczne zasady wykonania przesyłki struktur JPK, wykonanie testów poprawności
Jak sprawnie wdrożyć nowy JPK w firmie? Jak biuro rachunkowe powinno przygotować siebie i klientów?

Struktury JPK przesyłane na żądanie organów podatkowych – praktyczne wyjaśnienia, wykorzystanie do celów kontrolnych
JPK Księgi Rachunkowe
JPK FA
JPK Magazyn
JPK WB
JPK PKPiR
JPK Ewidencja Przychodów

👉 PROWADZĄCA

Ewa Niezgoda

Partner firmy audytorskiej A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o., absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła również studia MBA w Szkole Głównej Handlowej. Biegły Rewident z wieloletnim doświadczeniem audytowym przedsiębiorstw z różnej branży. Doświadczenie zdobyła dzięki pracy na stanowiskach finansowych w międzynarodowych koncernach, działających w różnych segmentach rynku, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

👉 CENA

Cena za 1 osobę: 390 zł + 23% VAT

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie, materiały szkoleniowe (PDF) oraz link do szkolenia.

👉 KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/