JPK – zmiany i bieżące problemy – szkolenie on-line

×

JPK – zmiany i bieżące problemy

Cena za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Sesja: 27 października 2021 r., godz. 9.00 – 14.30

  CEL I ZAKRES

  Celem spotkania jest wskazanie najczęstszych problemów z JPK, które napotykają podatnicy. Szkolenie skierowane jest nie tylko do księgowych, ale również przedsiębiorców, którzy na co dzień mierzą się z zawiłościami podatkowymi.
  Podczas szkolenia omówione będą:
  1) zmiany w JPK w 2021 r.,
  2) bieżące problemy związane z plikiem JPK,
  3) stosowanie kodów GTU i procedur w bardzo złożonych przypadkach.

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy struktur, właściciele biur rachunkowych, kancelarii notarialnych, doradców podatkowych, radców prawnych i inni.

  PROGRAM

  1. JPK_V7 i JPK_V7K
  Założeni ogólne
  2. Omówienie kodów w zakresie transakcji sprzedaży z uwzględnieniem zmian w 2021 r.
  Oznaczenie kodami GTU_01-GTU_13 wraz z ze zmianami
  Klasyfikacja CN i PKWiU
  Oznaczenia procedur i transakcji w ewidencji sprzedaży
  Nowe kody procedur w zakresie e-commerce
  Analiza interpretacji i orzecznictwa
  Zmiany w zakresie ulgi na złe długi w JPK_VAT
  3. Omówienie ewidencji zakupów w JPK w zakresie oznaczeń
  4. Studium przypadku – konkretne problemy z plikiem JPK w przykładowych branżach
  5. Pytania i odpowiedzi

  PROWADZĄCA

  Monika M. Brzostowska

  Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13753. Doświadczona księgowa i doradca procesów biznesowych. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na wydziale Prawa UwB. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale białostockim. Ukończyła kurs podstaw rachunkowości oraz specjalisty ds. rachunkowości- samodzielnego księgowego w SKwP. Pracowała również w dziale księgowym spółki prawa handlowego. Specjalizuje się głównie w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 450 zł + 23% VAT

  ✍ KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/