Kalkulacja i rozliczanie kosztów

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie.
Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:
* metod i rodzajów kalkulacji kosztów,
* kalkulacji kosztów wyrobów i usług z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów,
* kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
* rozliczania kosztów,
* ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* dokumentacji dotyczącej zasad kalkulacji kosztów.

ODBIORCY

Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw, którzy w swojej pracy odpowiadają za koszty działalności przedsiębiorstwa. W szczególności do dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych, controllingu oraz księgowości. A także do kierowników działów produkcyjnych, pracowników działów kosztorysowania produkcji i usług.

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu rachunku kosztów oraz zakładowych planów kont.

PROGRAM

Istota, potrzeba i zadania kalkulacji kosztów
Kalkulacja cen i kosztów wyrobów gotowych i usług
Kalkulacja kosztów zasobów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
Rozliczenia kosztów wewnętrznych w przedsiębiorstwie a wykorzystanie zasobów
Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na koszty wytworzenia wyrobów i usług
Kontrola kosztów działalności przedsiębiorstwa
Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby kalkulacji kosztów
Dokumentacja (instrukcja) zasad kalkulacji cen i kosztów wyrobów i usług
Analiza i ocena dostosowania rachunkowości na potrzeby kalkulacji i rozliczania kosztów

PROWADZĄCY

Roman Kotapski

Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Dyrektor Sprzedaży
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
www.platformawiedzy.com