Kalkulacja i kontrola kosztów w dobie kryzysu – seminarium

  Seminarium in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Na seminarium zaprezentujemy zagadnienia związane z kalkulacją i kontrolą kosztów przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Poszczególne elementy nowoczesnego rachunku kosztów będą pokazywane w różnych wariantach szczegółowości, co pozwoli na ich adaptację do indywidualnych potrzeb.
Seminarium umożliwia zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie i obsługę systemu rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Jest to niezwykle istotne zadanie, zwłaszcza w dobie głębokiego kryzysu gospodarczego.

ODBIORCY

Przedsiębiorcy, członkowie zarządów przedsiębiorstw, dyrektorzy struktur, samodzielni i główni księgowi, kierownicy i pracownicy działów controllingu oraz analiz finansowych.

PROGRAM

1. Wpływ kryzysu gospodarczego na reguły kalkulacji kosztów
Progi rentowności w kalkulacji
Marże rentowności produktu i zasady ich ustalania
Identyfikacja obszarów zawyżonych kosztów
2. Budowa planów kont na potrzeby nowoczesnej kalkulacji

Zasady uszczegółowienia planu kont
Identyfikacja centrów kosztów na potrzeby kalkulacji
Ewidencja kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
3. Koszty wydziałowe zmienne i stałe oraz zasady ich rozliczeń
Podział kosztów wydziałowych na zmienne i stałe
Koszty gniazd produkcyjnych i ogólnowydziałowe – metody rozliczania
Wady tradycyjnego rachunku kosztów w zakresie rozliczania kosztów wydziałowych
4. Identyfikacja i rozliczanie kosztów niewykorzystanej zdolności produkcyjnej dla zasobów
Produkcyjnych
Ogólnowydziałowych
Działalności pomocniczej
Ogólnego zarządu
5. Zaawansowane metody kalkulacji
Zasady i cele stabilizowania stawek rozliczeniowych kosztów pośrednich
Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
Oddzielne rozliczanie zasobów osobowych i technicznych
Kalkulacja fazowa
Wpływ sposobu rozliczeń kosztów pośrednich na rachunek marżowy w kalkulacji fazowej

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

✍ KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/