Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

×

Kalkulacja kosztów w przedsiębiorstwie – seminarium on-line

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

    Sesja : 10 lutego 2021 r. – 9.00 – 15.00

  👉 CEL I ZAKRES

  Na seminarium dla praktyków prezentowane są zagadnienia z zakresu nowoczesnego rachunku kosztów. Poszczególne narzędzia są pokazywane w różnych wariantach szczegółowości, co pozwala na ich adaptację do indywidualnych potrzeb uczestników. Seminarium umożliwia zdobycie wiedzy w stopniu umożliwiającym samodzielne zaprojektowanie i obsługę systemu rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.

  👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

  ✅ Przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
  ✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
  ✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

  👉 ODBIORCY

  Samodzielni i główni księgowi, kierownicy i pracownicy działów controllingu oraz analiz finansowych, przedsiębiorcy.

  PROGRAM

  1. Budowa planów kont na potrzeby nowoczesnej kalkulacji
  2. Koszty wydziałowe zmienne i stałe oraz zasady ich rozliczeń
  Podział kosztów wydziałowych na zmienne i stałe

  Koszty gniazd produkcyjnych i ogólnowydziałowe – metody rozliczania
  Wady tradycyjnego rachunku kosztów w zakresie rozliczania kosztów wydziałowych
  3. Proste metody kalkulacji
  Kalkulacja podziałowa prosta i zakres jej stosowania

  Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
  Kalkulacja doliczeniowa
  Wady klasycznych metod kalkulacji
  4. Zaawansowane metody kalkulacji
  Zasady i cele stabilizowania stawek rozliczeniowych kosztów pośrednich

  Rozliczanie kosztów według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
  Oddzielne rozliczanie zasobów osobowych i technicznych
  Kalkulacja fazowa
  Wpływ sposobu rozliczeń kosztów pośrednich na rachunek marżowy w kalkulacji fazowej
  Ustalanie kosztów produkcji niezakończonej w kalkulacji fazowej
  Kalkulacja dla produkcji skojarzonej

  👉 PROWADZĄCY

  Michał Chalastra

  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

  Polecamy także książkę trenera!

  Rachunek kosztów księgowego i controllera

  We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

  👉 CENA

  Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  👉 KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/