Kurs on-line Microsoft Teams

×

Kurs on-line Microsoft Teams

Cena za 1 osobę: 290 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Kurs e-learningowy

  CEL I ZAKRES

  Microsoft Teams to zaawansowane centrum pracy zespołowej, działające w ramach usługi Office 365/Microsoft 365. Jest to platforma, która umożliwia współpracę w trybie synchronicznym i asynchronicznym, udostępnianie plików i zasobów. Pakiet Office 365 oraz MS Teams to Państwa centrum współpracy z członkami organizacji oraz osobami z zewnątrz.
  Podczas kursu dowiecie się Państwo w jaki sposób planować spotkania w aplikacji MS Teams, udostępniać pliki i multimedia, komunikować się z członkami zespołu. Dowiecie się również jak planować pracę podczas spotkań synchronicznych oraz w sposób asynchroniczny za pomocą czatu i kanałów w zespole.

  ODBIORCY

  Kurs jest przeznaczony dla użytkowników końcowych Microsoft Teams oraz wszystkich tych osób, które chcą zgłębić lub usystematyzować swoją wiedzę z tego zakresu.

  PROGRAM

  1. Ogólne informacje na temat MS Teams
  Interfejs i struktura aplikacji
  Wersja instalacyjna i przeglądarkowa – podobieństwa i różnice
  Najważniejsze funkcje MS Teams
  Ustawienia MS Teams
  2. Praca w zespołach
  Tworzenie zespołów w MS Teams

  Kanały publiczne i prywatne
  Zarządzanie zespołem w MS Teams
  Uprawnienia właściciela i członka zespołu
  3. Komunikacja w firmie i praca zdalna
  Czat i udostępnianie plików

  Różnice pomiędzy czatem a zespołem
  4. Współpraca z innymi usługami w Office 365/Microsoft 365
  Korzystanie z kalendarza w usłudze Office 365

  Formularze i testy w aplikacji MS Forms
  Przechowywanie i udostępnianie plików
  5. Spotkania wirtualne
  Obsługa kalendarza

  Wirtualne spotkania – ustawienia kamery i mikrofonu, udostępnianie materiałów w wirtualnym pokoju
  6. Dodatkowe informacje
  Dodatkowe aplikacje w MS Teams

  Triki, które mogą się przydać
  7. Ustawienia
  Statusy pakietu Office 365

  Powiadomienia

  PROWADZĄCA

  Anna Grygoruk
  Certyfikowany trener Microsoft 365, wykładowca Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, doświadczony szkoleniowiec z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym pakietu MS Teams, w edukacji i biznesie. Ekspert Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego oraz Stowarzyszenia Edukacji Cyfrowej Komet@, pracownik Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania WSB w Toruniu.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 290 zł + 23% VAT

  ✍ KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/