Polski Ład Podatkowy – szkolenie on-line

×

Polski Ład Podatkowy – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 390 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Szkolenie e-learningowe

  CEL I ZAKRES

  Celem spotkania jest wprowadzenie przedsiębiorców (zarówno tych rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i tych, którzy już ją prowadzą) w aspekt planowanych zmian w zakresie wdrożenia tzw. Polskiego Ładu Podatkowego. Przeanalizowane zostaną:
  1) planowane zmiany,
  2) różne warianty optymalizacyjne (na przykładach liczbowych),
  3) ryzyka związane z planowanymi optymalizacjami podatkowymi.

   ✍ ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy struktur, właściciele biur rachunkowych, kancelarii notarialnych, doradców podatkowych, radców prawnych i inni.

  PROGRAM

  1. Podstawy z prawa przedsiębiorców, rejestracja działalności gospodarczej
  Omówienie rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej dostępnej dla przedsiębiorców
  2. Rezydencja podatkowa
  Zmiana rezydencji podatkowej

  Jakie są etapy ustalania rezydencji podatkowej?
  Czy łatwo zmienić rezydencją podatkową?
  3. Jak założyć działalność gospodarczą poza granicami kraju?
  Jakie formalności należy dopełnić w Polsce

  Czym jest zakład podatkowy?
  Kiedy nie ma zakładu podatkowego?
  Czy łatwo założyć działalność np. w Czechach, Estonii albo Portugalii?
  4. Jednoosobowa działalność gospodarcza a Sp. z o.o.
  Elementy ZUS w JDG i Sp. z o.o.

  Różnice w opodatkowaniu tych form prowadzenia działalności
  Analiza opłacalności ekonomicznej JDG vs. Sp. z o.o.
  5. Formy wynagrodzenia w Sp. z o.o.
  Powołanie
  Umowa o pracę
  Umowy cywilno-prawne
  6. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Sp. z o.o. lub inne warianty powstania Sp. z o.o.
  Przekształcenie

  Aport
  Otwarcie nowej Sp. z o.o.
  7. Forma współpracy ze spółką z ograniczoną działalnością gospodarczą
  Wynajem majątku

  Pożyczki
  Koszty podróży służbowych i inne wydatki
  8. A może ryczałt?
  Komu opłacać się będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

  Analiza opłacalności opodatkowania ryczałtem
  9. Exit tax i klauzula obejścia prawa
  Czy grozi nam exit tax?

  Czy może mieć zastosowania klauzula obejścia prawa do optymalizacji w związku z polskim ładem podatkowym?
  10. Analiza opłacalności na case study po wejściu w życie Polskiego Ład Podatkowego

  PROWADZĄCE

  Patrycja Kubiesa

  Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Oddział Okręgowy w Białymstoku). Doświadczenie zdobywała w branży budowlanej i energetyce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

  Monika Brzostowska

  Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13753. Doświadczona księgowa i doradca procesów biznesowych. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na wydziale Prawa UwB. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale białostockim. Ukończyła kurs podstaw rachunkowości oraz specjalisty ds. rachunkowości- samodzielnego księgowego w SKwP. Pracowała również w dziale księgowym spółki prawa handlowego. Specjalizuje się głównie w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 390 zł + 23% VAT

  ✍ KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/