Polski Ład – nowa składka zdrowotna oraz liczne ulgi podatkowe – szkolenie on-line

×

Polski Ład – nowa składka zdrowotna oraz liczne ulgi podatkowe

Cena za 1 osobę: 450 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Sesja: 3 grudnia 2021 r., godz. 9.00 – 14.00
  lub
  Sesja: 12 stycznia 2022 r., godz. 9.00 – 14.00

  CEL I ZAKRES

  Celem spotkania jest wskazanie zmian po Polskim Ładzie Podatkowym. Szkolenie jest kierowane nie tylko do księgowych i finansistów, ale również przedsiębiorców, którzy na co dzień mierzą się z zawiłościami podatkowymi.
  Podczas szkolenia omówione będą przede wszystkim:
  1) składka zdrowotna po 1.01.2022 r.,
  2) ulgi w podatkach dochodowych po Polskim Ładzie,
  3) zmiany w VAT.

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy struktur, właściciele biur rachunkowych, kancelarii notarialnych, doradców podatkowych, radców prawnych i inni.

  PROGRAM

  1. Ulgi podatkowe dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym:
  • ulga dla klasy średniej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą,
  • zmiany w zakresie ulgi B+R i IP_BOX,
  • nowa ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu,
  • ulga na ekspansję produktową,
  • ulga na robotyzację
  • ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową,
  • odliczenia związane z posiadaniem zabytkowych nieruchomości,
  • ulga na nabycie terminala płatniczego,
  • ulga na nabycie spółki krajowej i zagranicznej,
  • zmiany w zwolnieniach SSE I PSI,
  • ulga na wejście na giełdę,
  • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia małżonków,
  • likwidacja preferencyjnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci i nowe zwolnienie w podatku dochodowym,
  • zwolnienie dla dużych rodzin (dzieci 4+),
  • ulga dla emerytów kontynuujących aktywność zawodową,
  • ulg rehabilitacyjna,
  • ulga na nabycie alternatywnej spółki inwestycyjnej,
  • ulga na powrót do Polski i ryczał dla osób przenoszących do Polski rezydencję podatkową.
  1. Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym:
  • jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka cywilna,
  • podstawa do ustalania składki zdrowotnej przy ryczałcie i karcie podatkowej,
  • nowy termin płatności ZUS,
  • więcej obowiązków – co miesięczne deklaracje do ZUS,
  1. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych oraz skutki w PIT i CIT.
  2. Zbycie składników majątku wykorzystywanych wcześniej na podstawie leasingu.
  3. Grupy VAT – dobre rozwiązanie?
  4. Zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych.
  5. Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.

  PROWADZĄCA

  Monika M. Brzostowska

  Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13753. Doświadczona księgowa i doradca procesów biznesowych. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na wydziale Prawa UwB. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale białostockim. Ukończyła kurs podstaw rachunkowości oraz specjalisty ds. rachunkowości- samodzielnego księgowego w SKwP. Pracowała również w dziale księgowym spółki prawa handlowego. Specjalizuje się głównie w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 450 zł + 23% VAT

  ✍ KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/