Leadership i kierowanie zespołem

Warszawa, 20 marca 2020 r.
godz. 9.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
* potrafili określić swój styl przywództwa,
* posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,
* potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,
* mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali.

ODBIORCY

Menedżerowie i kierownicy różnych szczebli, posiadający już pewne doświadczenie, których sukces zależy od umiejętnego zarządzania zespołem i którzy chcą realizować swoje projekty z jeszcze lepszymi efektami.

PROGRAM

Style kierowania
* Dlaczego ludzie podążają za liderami?
* Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania
* Auto-analiza
* Kierowanie zespołem w praktyce
Motywowanie
* Zaspokajanie indywidualnych potrzeb jednostek
* Motywowanie zespołu do realizacji zadań/celów
* Auto-motywacja wewnętrzna i czynniki ją determinujące
Organizowanie pracy swojej i innych osób
* Złodzieje czasu: częste pułapki, w które wpadają menedżerowie
* Działanie aktywne i pasywne
* Planowanie czasu i określanie priorytetów
* Bariery pojawiające się przy delegowaniu zadań
* Delegowanie zadań – 4 etapy: co, komu, jak i kiedy przekazać?
* Analiza własnej pracy
Zebrania z zespołem
* W jaki sposób odprawy i zebrania zespołu budują współpracę?
* Proces i założenia efektywnej komunikacji z zespołem
* Monitorowanie realizacji celów
* Pozwolić grupie na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie trudnych problemów we współpracy z zespołem
* Władza, a autorytet
* Budowanie zaufania i techniki wywierania wpływu
* Rozpatrywanie indywidualnych przypadków z życia zawodowego uczestników

PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki

Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

CENA

Cena szkolenia za osobę wynosi: 850 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/