LEADERSHIP I Leadership i kierowanie zespołem – szkolenie on-line

Sesja: 8 stycznia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00

👉 CEL I ZAKRES

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
potrafili określić swój styl przywództwa,
posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,
potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,
mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali.

👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom – na 3 dni przed szkoleniem – materiałów szkoleniowych (PDF).
✅ Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów on line z wykorzystaniem platformy ZOOM.
✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

👉 ODBIORCY

Menedżerowie i kierownicy różnych szczebli, posiadający już pewne doświadczenie, których sukces zależy od umiejętnego zarządzania zespołem i którzy chcą realizować swoje projekty z jeszcze lepszymi efektami.

PROGRAM

Style kierowania
Dlaczego ludzie podążają za liderami?
Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania
Auto-analiza
Kierowanie zespołem w praktyce
Motywowanie
Zaspokajanie indywidualnych potrzeb jednostek
Motywowanie zespołu do realizacji zadań/celów
Auto-motywacja wewnętrzna i czynniki ją determinujące
Organizowanie pracy swojej i innych osób
Złodzieje czasu: częste pułapki, w które wpadają menedżerowie
Działanie aktywne i pasywne
Planowanie czasu i określanie priorytetów
Bariery pojawiające się przy delegowaniu zadań
Delegowanie zadań – 4 etapy: co, komu, jak i kiedy przekazać?
Analiza własnej pracy
Zebrania z zespołem
W jaki sposób odprawy i zebrania zespołu budują współpracę?
Proces i założenia efektywnej komunikacji z zespołem
 Monitorowanie realizacji celów
 Pozwolić grupie na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie trudnych problemów we współpracy z zespołem
 Władza, a autorytet
 Budowanie zaufania i techniki wywierania wpływu
 Rozpatrywanie indywidualnych przypadków z życia zawodowego uczestników

👉 PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki

Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

👉 CENA

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie. Tuż przed szkoleniem prześlemy także link do logowania na platformie szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf).

👉 KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/