LEADERSHIP II Leadership ukierunkowany na cel: zmiany – szkolenie on-line

Sesja: 14 stycznia 2021 r., godz. 9.00 – 15.00

👉 CEL I ZAKRES

Każda zmiana jest nowym wyzwaniem. Tempo zmian staje się coraz to częstsze i dlatego menedżer staje się dla swojej ekipy ważnym elementem tożsamości. Poprzez swój sposób bycia w kontekście zmian stanowi punkt odniesienia dla swoich pracowników. Ucieleśnia i reprezentuje całą organizację, a jednocześnie wymaga się od niego używania niekonwencjonalnych metod zarządzania, wyprzedzania konkurencji, zwiększania udziałów w rynku… Podejmowanie ryzyka, wcześniej odpowiednio przekalkulowanego, działanie według nowych zasad, wprowadzanie nowatorskich sposobów funkcjonowania – takie są obecnie oczekiwania wobec menedżera. Menedżer staje się zatem – liderem zmian.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
umieli określić swój profil lidera zmian i sprawdzić profil swoich pracowników,
rozumieli cele zmiany i umieli je przekazywać swojej ekipie,
angażowali pracowników w procesie zmian tak, aby stali się jej aktywnymi aktorami,
umieli tworzyć sieć sprzymierzeńców niezbędną w zmieniającym się otoczeniu,
  odnosili sukces w swoich pierwszych krokach w procesie zmiany.

Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, dyskusję, studium przypadku, ćwiczenia grupowe i wymianę doświadczeń wśród uczestników. Na podstawie analizy sytuacji zmian w firmach uczestnicy wypracują własny plan przeprowadzenia zmian.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom – na 3 dni przed szkoleniem – materiałów szkoleniowych (PDF).
✅ Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów on line z wykorzystaniem platformy ZOOM.
✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

👉 ODBIORCY

Menedżerowie wszystkich branż, a w szczególności: menedżerowie z firm sektora prywatnego i publicznego, w których odbywa się proces zmian lokalnych i międzynarodowych i gdzie ten proces ulega przyspieszeniu, jak i firm, które przeżywają fuzję, przejęcie, czy też reorganizację.

✍ PROGRAM

Menedżer jako ucieleśnienie zmian:
Styl DESIGNER: ukierunkowane myślenie i skoncentrowanie się na procesie
Styl STRATEG: ukierunkowane myślenie i skoncentrowanie się na relacjach
Styl MOBILIZATOR: ukierunkowanie na działania, skoncentrowanie się na relacjach i działaniach
➡ Styl METODYK: ukierunkowanie na działania i skoncentrowanie się na procesie
Wybór odpowiedniej strategii:
Typologia zmian
Odpowiednie przygotowanie do zmian, wzmacnianie odporności jednostek i grup
Strategia celów zmian
Czy zmiana może być niekorzystna? Analiza powodzenia
7 kryteriów, które sprawią, że Twój cel stanie się osiągalny
Tworzenie spójnej wizji przyszłości:
Projekcja przyszłości, stan pożądany, pytania odroczone w czasie, czynniki wyzwalające wyobraźnię
Charyzma menedżera jako siła zmian
Perswazja w procesie zmiany
Organizowanie sieci sprzymierzeńców:
Czemu służą sieci? Jaką sieć wybrać?
3 zasady tworzenia sieci sprzymierzeńców
Rozpoznawanie sprzymierzeńców w ekipie lub w grupie projektowej
Prawdopodobny proces przystosowawczy aktorów zmiany
Strategie konfliktu w trakcie zmian
Rozpoczęcie procesu:
Najlepsze zmiany dokonują się poprzez uzyskanie natychmiastowego wyniku pozytywnego
Zaplanować progres: „przestawienie w czasie”
TAK dla sukcesu i NIE dla zbyt dużego wysiłku
10 porad dotyczących pierwszych kroków

👉 PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki

Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie. Tuż przed szkoleniem prześlemy także link do logowania na platformie szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (pdf).

👉 KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/