fbpx

LEADERSHIP II Leadership ukierunkowany na cel: zmiany – warsztat


Warsztat in company (dedykowany)

CEL I ZAKRES

Każda zmiana jest nowym wyzwaniem. Tempo zmian staje się coraz to częstsze i dlatego menedżer staje się dla swojej ekipy ważnym elementem tożsamości. Poprzez swój sposób bycia w kontekście zmian stanowi punkt odniesienia dla swoich pracowników. Ucieleśnia i reprezentuje całą organizację, a jednocześnie wymaga się od niego używania niekonwencjonalnych metod zarządzania, wyprzedzania konkurencji, zwiększania udziałów w rynku… Podejmowanie ryzyka, wcześniej odpowiednio przekalkulowanego, działanie według nowych zasad, wprowadzanie nowatorskich sposobów funkcjonowania – takie są obecnie oczekiwania wobec menedżera. Menedżer staje się zatem – liderem zmian.
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:
➡ umieli określić swój profil lidera zmian i sprawdzić profil swoich pracowników,
➡ rozumieli cele zmiany i umieli je przekazywać swojej ekipie,
➡ angażowali pracowników w procesie zmian tak, aby stali się jej aktywnymi aktorami,
➡ umieli tworzyć sieć sprzymierzeńców niezbędną w zmieniającym się otoczeniu,
➡  odnosili sukces w swoich pierwszych krokach w procesie zmiany.
Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, dyskusję, studium przypadku, ćwiczenia grupowe i wymianę doświadczeń wśród uczestników. Na podstawie analizy sytuacji zmian w firmach uczestnicy wypracują własny plan przeprowadzenia zmian.

✍ ODBIORCY

Menedżerowie wszystkich branż, a w szczególności: menedżerowie z firm sektora prywatnego i publicznego, w których odbywa się proces zmian lokalnych i międzynarodowych i gdzie ten proces ulega przyspieszeniu, jak i firm, które przeżywają fuzję, przejęcie, czy też reorganizację.

✍ PROGRAM

1. Menedżer jako ucieleśnienie zmian:
Styl DESIGNER: ukierunkowane myślenie i skoncentrowanie się na procesie

Styl STRATEG: ukierunkowane myślenie i skoncentrowanie się na relacjach
Styl MOBILIZATOR: ukierunkowanie na działania, skoncentrowanie się na relacjach i działaniach
Styl METODYK: ukierunkowanie na działania i skoncentrowanie się na procesie
2. Wybór odpowiedniej strategii:
Typologia zmian

Odpowiednie przygotowanie do zmian, wzmacnianie odporności jednostek i grup
Strategia celów zmian
Czy zmiana może być niekorzystna? Analiza powodzenia
7 kryteriów, które sprawią, że Twój cel stanie się osiągalny
3. Tworzenie spójnej wizji przyszłości:
Projekcja przyszłości, stan pożądany, pytania odroczone w czasie, czynniki wyzwalające wyobraźnię

Charyzma menedżera jako siła zmian
Perswazja w procesie zmiany
4. Organizowanie sieci sprzymierzeńców:
Czemu służą sieci? Jaką sieć wybrać?

3 zasady tworzenia sieci sprzymierzeńców
Rozpoznawanie sprzymierzeńców w ekipie lub w grupie projektowej
Prawdopodobny proces przystosowawczy aktorów zmiany
Strategie konfliktu w trakcie zmian
5. Rozpoczęcie procesu:
Najlepsze zmiany dokonują się poprzez uzyskanie natychmiastowego wyniku pozytywnego

Zaplanować progres: „przestawienie w czasie”
TAK dla sukcesu i NIE dla zbyt dużego wysiłku
10 porad dotyczących pierwszych kroków

✍ PROWADZĄCY

Marcin Świerkocki
Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

✍ CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

✍ KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/

Scroll to Top