LEADERSHIP II Leadership ukierunkowany na cel: zmiany – warsztat

×

LEADERSHIP II Leadership ukierunkowany na cel: zmiany – warsztat stacjonarny

Cena za 1 osobę: 850 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Warsztat in company (dedykowany)

  CEL I ZAKRES

  Każda zmiana jest nowym wyzwaniem. Tempo zmian staje się coraz to częstsze i dlatego menedżer staje się dla swojej ekipy ważnym elementem tożsamości. Poprzez swój sposób bycia w kontekście zmian stanowi punkt odniesienia dla swoich pracowników. Ucieleśnia i reprezentuje całą organizację, a jednocześnie wymaga się od niego używania niekonwencjonalnych metod zarządzania, wyprzedzania konkurencji, zwiększania udziałów w rynku… Podejmowanie ryzyka, wcześniej odpowiednio przekalkulowanego, działanie według nowych zasad, wprowadzanie nowatorskich sposobów funkcjonowania – takie są obecnie oczekiwania wobec menedżera. Menedżer staje się zatem – liderem zmian.
  Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:
  ➡ umieli określić swój profil lidera zmian i sprawdzić profil swoich pracowników,
  ➡ rozumieli cele zmiany i umieli je przekazywać swojej ekipie,
  ➡ angażowali pracowników w procesie zmian tak, aby stali się jej aktywnymi aktorami,
  ➡ umieli tworzyć sieć sprzymierzeńców niezbędną w zmieniającym się otoczeniu,
  ➡  odnosili sukces w swoich pierwszych krokach w procesie zmiany.
  Metodologia szkolenia obejmuje interaktywny wykład, dyskusję, studium przypadku, ćwiczenia grupowe i wymianę doświadczeń wśród uczestników. Na podstawie analizy sytuacji zmian w firmach uczestnicy wypracują własny plan przeprowadzenia zmian.

  ODBIORCY

  Menedżerowie wszystkich branż, a w szczególności: menedżerowie z firm sektora prywatnego i publicznego, w których odbywa się proces zmian lokalnych i międzynarodowych i gdzie ten proces ulega przyspieszeniu, jak i firm, które przeżywają fuzję, przejęcie, czy też reorganizację.

  PROGRAM

  1. Menedżer jako ucieleśnienie zmian:
  Styl DESIGNER: ukierunkowane myślenie i skoncentrowanie się na procesie

  Styl STRATEG: ukierunkowane myślenie i skoncentrowanie się na relacjach
  Styl MOBILIZATOR: ukierunkowanie na działania, skoncentrowanie się na relacjach i działaniach
  Styl METODYK: ukierunkowanie na działania i skoncentrowanie się na procesie
  2. Wybór odpowiedniej strategii:
  Typologia zmian

  Odpowiednie przygotowanie do zmian, wzmacnianie odporności jednostek i grup
  Strategia celów zmian
  Czy zmiana może być niekorzystna? Analiza powodzenia
  7 kryteriów, które sprawią, że Twój cel stanie się osiągalny
  3. Tworzenie spójnej wizji przyszłości:
  Projekcja przyszłości, stan pożądany, pytania odroczone w czasie, czynniki wyzwalające wyobraźnię

  Charyzma menedżera jako siła zmian
  Perswazja w procesie zmiany
  4. Organizowanie sieci sprzymierzeńców:
  Czemu służą sieci? Jaką sieć wybrać?

  3 zasady tworzenia sieci sprzymierzeńców
  Rozpoznawanie sprzymierzeńców w ekipie lub w grupie projektowej
  Prawdopodobny proces przystosowawczy aktorów zmiany
  Strategie konfliktu w trakcie zmian
  5. Rozpoczęcie procesu:
  Najlepsze zmiany dokonują się poprzez uzyskanie natychmiastowego wyniku pozytywnego

  Zaplanować progres: „przestawienie w czasie”
  TAK dla sukcesu i NIE dla zbyt dużego wysiłku
  10 porad dotyczących pierwszych kroków

  PROWADZĄCY

  Marcin Świerkocki
  Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta.
  Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

  CENA

  Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

  ✍ KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/