fbpx

Leadership i kierowanie zespołem – warsztat stacjonarny

×

Leadership i kierowanie zespołem – warsztat stacjonarny

Cena za 1 osobę: 950 zł + 23% VAT

Zamawiam i zobowiązuję się do dokonania przedpłaty.

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia


  12 kwietnia 2024 r.
  godz. 9.00 – 16.00
  Centrum Szkoleniowe Żoliborz, Warszawa, Pl. Inwalidów 10

   CEL I ZAKRES

  Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:
  ➡ potrafili określić swój styl przywództwa,
  ➡ posiadali właściwe podejście do zarządzania w różnych, trudnych sytuacjach,
  ➡ potrafili określić role pracowników w zespole i umiejętnie delegowali zadania,
  ➡ mogli zanalizować dynamikę swojego zespołu i odpowiednio motywowali.

   ODBIORCY

  Menedżerowie i kierownicy różnych szczebli, posiadający już pewne doświadczenie, których sukces zależy od umiejętnego zarządzania zespołem i którzy chcą realizować swoje projekty z jeszcze lepszymi efektami.

   PROGRAM

  1. Style kierowania
  Dlaczego ludzie podążają za liderami?
  Czynniki wpływające na wybór stylu kierowania
  Auto-analiza
  Kierowanie zespołem w praktyce
  2. Motywowanie
  Zaspokajanie indywidualnych potrzeb jednostek
  Motywowanie zespołu do realizacji zadań/celów
  Auto-motywacja wewnętrzna i czynniki ją determinujące
  3. Organizowanie pracy swojej i innych osób
  Złodzieje czasu: częste pułapki, w które wpadają menedżerowie
  Działanie aktywne i pasywne
  Planowanie czasu i określanie priorytetów
  Bariery pojawiające się przy delegowaniu zadań
  Delegowanie zadań – 4 etapy: co, komu, jak i kiedy przekazać?
  Analiza własnej pracy
  4. Zebrania z zespołem
  W jaki sposób odprawy i zebrania zespołu budują współpracę?
  Proces i założenia efektywnej komunikacji z zespołem
  Monitorowanie realizacji celów
  Pozwolić grupie na podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie trudnych problemów we współpracy z zespołem
  Władza, a autorytet
  Budowanie zaufania i techniki wywierania wpływu
  Rozpatrywanie indywidualnych przypadków z życia zawodowego uczestników

   PROWADZĄCY

  Marcin Świerkocki
  Od 2000 r. prowadzi projekty rozwijające kompetencje społeczne i menedżerskie. Jest trenerem, coachem, a także asesorem weryfikującym kompetencje uczestniczącym m.in. w procesach AC/DC. Prowadzi oceny 360 stopni, rozmowy feedbackowe, moderuje spotkania menedżerskie. Robi to z pasją, pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Celem dla niego jest rozwój organizacji dzięki wyższym kompetencjom ludzi. Ma to przełożenie na wzajemne długotrwałe relacje i satysfakcję klienta. Komunikację w organizacji rozumie jako współpracę – dla większej skuteczności, głębszej empatii, z lepszymi emocjami, i dla trwałej pozytywnej zmiany. Tworząc i projektując programy rozwojowe korzysta ze sprawdzonej metodologii (Kolb’s experiential learning), a weryfikacja pozyskanej wiedzy i umiejętności uczestników ma miejsce na kilku poziomach (Kirkpatrick’s 4-level evaluation model).

   CENA

  Cena za 1 osobę: 950 zł + 23% VAT

   KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/

  Scroll to Top