Maciej Skudlik

Doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad 20 lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił już co najmniej kilka tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji branżowych oraz książek, w tym m.in.:
* Podstawy finansów i rachunkowości. Podręcznik dla menedżerów
* Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie
* Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym
Jest także współautorem książki:
* Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka
Prowadzi bloga:
www.ekonomiaplusport.blogspot.com
Publikował artykuły na blogu:
www.blogoryzyku.blogspot.com