Maksym Ferents

Wspólnik Ferenc&Kuczyński
Specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego, jak również międzynarodowego prawa korporacyjnego i prawa kontraktów.
Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych doradzał polskim i ukraińskim podmiotom gospodarczym m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz polskich spółek. Wspierał także realizacje inwestycji w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego oraz własności intelektualnej na Ukrainie. Nadzorował i koordynował działania międzynarodowych zespołów prawników.