Metody scenariuszowe w budowie skutecznej strategii firmy

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest prezentacja możliwości zastosowania metod scenariuszowych w budowie skutecznej strategii przedsiębiorstwa działającego w warunkach dużej zmienności otoczenia. Szkolenie ma na celu stymulowanie uczestników do strategicznego myślenia i świadomego obserwowania zmian zachodzących w różnych obszarach działalności jego przedsiębiorstwa. Umiejętności te pozwalają na wykorzystanie szans oraz ograniczanie zagrożeń rynkowych. Podczas jednodniowego spotkania uczestnicy otrzymają wiedzę umożliwiającą zbudowanie własnego scenariusza/y oraz umiejętności pozwalające na tłumaczenie ich na działania strategiczne.
W programie wydarzenia m.in.:
* przedstawienie najlepszych przykładów/praktyk wykorzystania scenariuszy i strategicznych inicjatyw przez europejskie firmy (firmy z sektora energetycznego, handlowego oraz startupy),
* praktyczne możliwości wykorzystania scenariuszy i ich znaczenie w budowaniu efektywnej strategii firmy,
* przedstawienie macierzy wpływów jako narzędzia pozwalającego skutecznie budować potencjalne scenariusze oraz kaskadować je do planów strategicznych przedsiębiorstwa.

ODBIORCY

Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się oceną/wdrażaniem planów strategicznych (prezesów, członków zarządów), osób zajmujących się przygotowaniem średnio i długookresowych planów strategicznych (doradców zarządów, doradców strategicznych oraz osób pracującej w departamentach ds. planowania (planowania strategicznego).

PROGRAM

Znaczenie scenariuszy w budowie średnio i długo okresowej strategii Naszej firmy
* Po co Twojej firmie metody scenariuszowe?
* Jak może skorzystać Twoja firma na ich wykorzystaniu w trakcie budowy strategii i oceny strategicznych projektów/inicjatyw?

Europa a polskie podwórko, czyli o identyfikacji mega trendów i ich znaczeniu dla Naszego biznesu
* Przegląd światowych mega trendów/kluczowych czynników wpływu (key drivers) –dyskusja na temat ich znaczenia dla różnych sfer aktywności naszej firmy i jej przyszłości

Siedem kroków „potrzebnych” w trakcie budowy scenariuszy
* Jak bez użycia „naukowców” zbudować własne scenariusze i powiązać je z budową strategii przedsiębiorstwa?

Warsztat I
* Typowanie kluczowych czynników wpływu dla wybranego przedsiębiorstwa
* Znaczenie kluczowych czynników wpływu dla naszego biznesu/tworzenia przyszłej wartości
* Kluczowe czynniki wpływu a ich konsekwencje dla naszego biznesu

Zastosowanie macierzy wpływów podczas tworzenia potencjalnych scenariuszy
Jak w przejrzysty i prosty sposób przedstawić potencjalne/prawdopodobne opisy przyszłości?

Warsztat II
* Budowa potencjalnych scenariuszy w obszarze  macierzy wpływów – wykorzystanie zdobytej wiedzy – Mam scenariusz i co dalej? – jakie elementy mogę wykorzystać w mojej firmie i planowaniu strategicznym
* Weryfikacja scenariuszy i badanie ich spójności
* Identyfikacja konsekwencji wynikających ze scenariuszy dla poszczególnych części biznesu

Prezentacja wyników i zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY

Grzegorz Michalski

Doradca strategiczny/Asset Manager w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych. Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z sektorem energetycznym w kraju i za granicą oraz prowadzi zajęcia dotyczące wykorzystania scenariuszy na podyplomowych studiach: „Funkcjonowanie Rynku Energii” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Szwecji i w Niemczech. Przez ostatnich osiem lat związany jest z niemieckim rynkiem energetycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących budowy i realizacji strategii, analizie finansowej, controllingu strategicznym i biznesowym oraz zagadnieniach związanych z zarządzaniem aktywami energetycznymi.
Brał udział w wielu międzynarodowych projektach (w Polsce, Niemczech, Szwecji i Finlandii) realizowanych w różnorodnych częściach łańcucha wartości dodanej w sektorze energetycznym, takich jak: wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej. Jest autorem m.in. publikacji na temat wykorzystania narzędzi strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem elektroenergetycznym („Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych”).

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/