Nowe obowiązki w zakresie podatku VAT 2019/2020 – obowiązkowy split payment, biała lista podatników i pozostałe zmiany w VAT

Warszawa, 28 października 2019 r.
godz. 9.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 stycznia 2020 r. z kolei zaczną obowiązywać istotne zmiany związane z tzw. „białą listą podatników VAT”. 150 różnych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. ma zastosowanie split payment. Nowe przepisy przewidują też szereg sankcji w przypadku nieprzestrzegania nowych przepisów.
Celem szkolenia jest:
* przedstawienie wprowadzonych w 2019 r. i planowanych na 2020 r. zmian w powyższym zakresie,
* przekazanie kompleksowej wiedzy na temat split payment oraz skutków jego stosowania dla dostawcy i nabywcy,
* przedstawienie wpływu split payment na płynność finansową dostawcy i nabywcy,
* umożliwienie przygotowania się podatnika do wchodzących zmian.

ODBIORCY

Dyrektorzy finansowi, główni i samodzielni księgowi, właściciele firm oraz do pozostałe służby finansowo-księgowe.

PROGRAM

1. Mechanizm podzielonej płatności
* Cel – split payment jako element pakietu uszczelniającego
* Zasady funkcjonowania metody podzielonej płatności
* Kto i w jakich okolicznościach musi, a kto może stosować mechanizm¬ (zakres podmiotowy i przedmiotowy)
* Korzyści płynące ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności
* Nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT i zakres jego stosowania
* Nowe obowiązki dotyczące faktur
* Terminy i zasady zwrotu VAT po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności
* Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w praktyce
* Likwidacja odwrotnego obciążenia
* Split payment a płynność finansowa podatnika
* Uwolnienie środków z rachunku VAT
* Ustawa o rachunkowości – ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o środkach na rachunku VAT
* Sankcje i solidarna odpowiedzialność za VAT
2. WIS i nowa matryca stawek VAT (1.11.2019/1.4.2020)
3. Biała lista podatników VAT
* Zakres publikowanych danych i ich aktualizacja
* Konsekwencje i sankcje w podatku dochodowym (CIT i PIT) oraz podatku VAT
4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku VAT
* Zmiany w zakresie deklaracji VAT i JPK
* Kasy fiskalne online
* Zmiany w uldze za złe długi

PROWADZĄCA

Ewa Niezgoda

Partner firmy audytorskiej A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o., absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia MBA w Szkole Głównej Handlowej. Biegły Rewident z wieloletnim doświadczeniem audytowym przedsiębiorstw z różnej branży. Doświadczenie zdobyła dzięki pracy na stanowiskach finansowych w międzynarodowych koncernach, działających w różnych segmentach rynku, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/