Umowy na wdrożenie oprogramowania informatycznego – szkolenie on-line

×

Umowy na wdrożenie oprogramowania informatycznego – szkolenie on-line

Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Sesja: 3 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 13.00

  CEL I ZAKRES

  Celem szkolenia jest prezentacja praktycznych rozwiązań związanych z wdrożeniem systemów IT w firmach. Liczba takich wdrożeń w ostatnich latach znacząco wzrosła, co powoduje wiele problemów związanych z wykonywaniem tych umów. W praktyce wielu z nich można uniknąć.
  Na szkoleniu będą omawiane nie tylko sposoby konstruowania umów, ale – co może nawet ważniejsze – sprawdzone metody ich wykonywania, tak aby skutecznie i poprawnie wdrożyć każde oprogramowanie w firmie. Takie praktyczne spojrzenie jest idealne zarówno dla firm IT, jak i ich klientów, którzy mogą uniknąć wielu problemów. Wymaga to jednak wiedzy o specyfice wdrożenia, oczekiwaniach klientów oraz o możliwościach firm wdrażających.
  Omówione zostaną główne błędy popełniane podczas wdrożeń oraz sposoby ich unikania. Nacisk zostanie położony na wyjaśnienia praktyczne – konkretne przykłady, klauzule umowne, rozstrzygnięcia sadów i ich uzasadnienie, a nawet sposoby zarządzania zespołem wdrożeniowym (widziane oczami prawnika).

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy projektów w:
  1) firmach zajmujących się wdrożeniami,
  2) każdej firmie, która zamierza wdrożyć oprogramowanie w swojej organizacji.

  PROGRAM

   

  1. Program komputerowy, system IT – jak to wpływa na relacje stron?
  Wskazanie zasad i głównych przyczyn nieporozumień stron w tym zakresie
  Oczekiwania stron przed zawarciem umowy wdrożeniowej i ich wiedza o wdrożeniu
  Co lepiej powiedzieć na początku?
  2. Otoczenie programu – jak wpływa na powodzenie wdrożenia?
  Nie tylko inne programy mogą utrudnić wdrożenie
  Rola infrastruktury u klienta
  Media
  Stabilne połączenia internetowe i ich wpływ na wdrożenie
  Zapisy umowne a rzeczywiste ich skutki
  3. Cel umowy i znaczenie dla powodzenia wdrożenia
  Przeszkody w wykonywaniu prac wdrożeniowych
  Okoliczności niezależne
  Skutki zawiadomienia
  4. Jaką wybrać umowę?
  Czego stanowczo unikać, jakie klauzule umowne są zaproszeniem do powstania kłopotów?
  Praktyczne przykłady
  Wdrożenie a doradztwo biznesowe
  Skutki wadliwego doradztwa
  Przedstawione zostaną spojrzenia firmy wdrażającej oraz interesy jej klienta
  5. Przeszkody we wdrożeniu – jak je pokonywać?
  Praktyczne przykłady-sposoby na skuteczne omijanie przeszkód
  Informacja o przeszkodach jako obowiązek w rozumieniu prawa
  6. Znaczenie zespołu ludzkiego podwykonawcy
  Stabilność zespołu i skutki zmian
  Zmiana w firmie wdrażającej
  Zmiana u klienta
  Kogo wybrać do zespołu
  7. Koncepcja
  Co to jest i dlaczego jest kluczowa?
  Jak ona wpływa na przedmiot umowy?
  Prace dodatkowe a koncepcja
  8. Lojalność, współpraca stron
  Czy da się nie współpracować i wdrożyć program?
  Praktyczne przykłady
  Obowiązki informacyjne
  9. Roboty dodatkowe – jak uniknąć 90% problemów?
  Dlaczego w ogóle powstają problemy z tymi robotami?
  Różnice w postrzeganiu firmy wdrożeniowej i klienta

  PROWADZĄCY

  Tomasz Kosoń
  Radca prawny, praktyk, od 15 lat jako Partner Zarządzający prowadzi Kancelarię radców prawnych CONSELION reprezentując klientów w procesach sądowych o skomplikowanych stanach faktycznych. Prowadzi szkolenia praktyczne dla inspektorów nadzorów z zakresu prawa umów budowanych, a wyjątkowy nacisk kładzie na wykonywanie tych umów. Z doświadczenia przekonany, że nawet słabą umowę można „polepszyć” poprzez poprawne jej wykonanie, a nawet świetna umowa nie chroni strony źle ją wykonującej. Obsługuje firmy z branży budowlanej od ponad 15 lat analizując na bieżąco zmiany w prawie. Od 8 lat także Konsul Honorowy Republiki Litwy na terenie województwa dolnośląskiego.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137

  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/