Optymalizacja finansowania kosztów projektów rozwojowych i inwestycyjnych

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę dotyczącą planowania kosztów realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów takich jak dotacje unijne, dotacje krajowe, ulgi podatkowe na badania i rozwój – w celu optymalizacji procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.

ODBIORCY

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do:
członków zarządów,
dyrektorów finansowych,
pracowników działów badawczo-rozwojowych,
właścicieli, udziałowców spółek, członków rad nadzorczych.

PROGRAM

Planowanie działań badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego produktu lub usługi w kontekście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – szczegółowe omówienie etapów projektu
Planowanie projektów inwestycyjnych – optymalny harmonogram zadań
Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków unijnych i krajowych – prezentacja praktycznych procedur analitycznych w arkuszu kalkulacyjnym, ukierunkowanych na analizę podstawowych korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa
Jakie projekty inwestycyjne mogą otrzymać dofinansowanie?
Tworzenie struktury budżetu projektu badawczo-rozwojowego – analiza problemu w arkuszu kalkulacyjnym
Case study nr 1 – omówienie przykładowego projektu
Tworzenie struktury budżetu projektu inwestycyjnego – analiza problemu w arkuszu kalkulacyjnym
Case study nr 2 – mówienie przykładowego projektu
Elementy analizy finansowej projektu
* wskazanie kluczowych danych wykorzystywanych do diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz w kontekście jego perspektyw rozwojowych
* omówienie wskaźników rentowności projektu oraz wyliczenie NPV dla projektu
Ćwiczenie dla uczestników szkolenia
Ulga badawczo-rozwojowa – metodologia wyliczenia i przykłady rozwiązań

PROWADZĄCY

Sławomir Frąckowiak
Ekspert i praktyk biznesowy, posiada doświadczenie menedżerskie w kierowaniu zespołami planowania finansowanego projektów badawczo-rozwojowych. Absolwent Uniwersytetu Adma Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zajmuje się optymalizacją kosztów w przedsiębiorstwach i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych dla projektów rozwojowych. W ostatnich latach, współpracując z różnymi zespołami, skutecznie przygotował ponad 60 projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Swoje kompetencje weryfikuje w praktyce zarządzając projektami innowacyjnymi, konsultując procesy zarządzania w segmencie nowych technologii lub pełniąc kompleksowy nadzór nad przygotowaniem montażu finansowego projektów oraz przygotowaniem komercjalizacji rezultatów projektów. Zajmuje się także metodami szacowania wartości firm oraz metodami szacowania wartości intelektualnych i prawnych jako składnika budującego wartość przedsiębiorstwa.

CENA

Ustalana indywidualnie z Klientem i uzależniona od liczby uczestników szkolenia.

 KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/