Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium on-line

×

Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium on-line

Cena części I seminarium za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT

Cena części II seminarium za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT

Cena za obydwie części seminarium za 1 osobę: 950 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za seminarium przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed seminarium, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości seminarium.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Część I: 21 października 2021 r. – 9.00 – 15.00
  Część II: 22 października 2021 r. – 9.00 – 15.00

  CEL I ZAKRES

  Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami. Metody te nastawnie są na tworzenie budżetu skoordynowanego z celami przedsiębiorstwa. Wskazane będą sposoby stosowania danych historycznych oraz prognoz strategicznych w budżetowaniu.

  PRZEBIEG SZKOLENIA

  ✅ Przekazanie uczestnikom – na 3 dni przed szkoleniem – materiałów szkoleniowych w formie pliku PDF.
  ✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
  ✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

  ODBIORCY

  Pracownicy przygotowujący i zatwierdzający budżet, controllerzy finansowi, dyrektorzy pionów oraz członkowie zarządów.

  PROGRAM
  Część I

  ➡ Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  ➡ Proces planowania budżetu głównego nakierowany na realizację celów przedsiębiorstwa
  ➡ Ustalenie poziomu uszczegółowienia budżetu
  ➡ Aktualizacja budżetu w trakcie jego realizacji
  ➡ Ustalenie dopuszczalnych odchyleń w budżecie
  ➡ Reakcja na odchylenia realizacji budżetu
  ➡ Budżetowanie zadaniowe
  ➡ Identyfikacja centrów kosztów
  ➡ Wady tradycyjnych struktur budżetów centrów kosztów
  ➡ Wielowymiarowe struktury budżetów pojedynczych centrów kosztów
  ➡ Metody planowania budżetu według analiz danych historycznych i prognoz strategicznych

  Część II

  ➡ Tworzenie struktury planu przychodów ze sprzedaży
  ➡ Ilościowy plan produkcji – usług opracowany na podstawie planu przychodów
  ➡ Wartościowy plan kosztów zmiennych produkcji – usług
  ➡ Ilościowy plan zaopatrzenia
  ➡ Wartościowy plan zaopatrzenia
  ➡ Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca różnice w czasie pomiędzy powiązanymi budżetami
  ➡ Planowanie przepływów finansowych metoda kasową
  ➡ Planowanie rachunku zysków i strat metodą memoriałową

  PROWADZĄCY

  Michał Chalastra
  Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

  CENA

  Cena części I seminarium za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT
  Cena części II seminarium za 1 osobę: 550 zł + 23% VAT
  Cena za obydwie części seminarium za 1 osobę: 950 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137
  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/