Praktyczne narzędzia budżetowania – seminarium on-line

Część I: 2 grudnia 2020 r. – 9.00 – 15.00 lub 18 lutego 2021 r. – 9.00 – 15.00
Część II: 9 grudnia 2020 r. – 9.00 – 15.00 lub 19 lutego 2021 r. – 9.00 – 15.00

👉 CEL I ZAKRES

Celem seminarium jest prezentacja sposobu planowania budżetu nakierowana na realizację celów strategicznych i operacyjnych oraz działania optymalizacyjne. W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane metody przygotowania budżetu zgodnie z najnowszymi standardami. Metody te nastawnie są na tworzenie budżetu skoordynowanego z celami przedsiębiorstwa. Wskazane będą sposoby stosowania danych historycznych oraz prognoz strategicznych w budżetowaniu.

👉 PRZEBIEG SZKOLENIA

✅ Przekazanie uczestnikom – na 3 dni przed szkoleniem – materiałów szkoleniowych w formie pliku PDF.
✅ Prezentacja przez trenera materiałów w formie wykładu on line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.
✅ Możliwość interaktywnej wymiany informacji oraz zadawania pytań trenerowi (poprzez czat oraz mikrofon).

👉 ODBIORCY

Pracownicy przygotowujący i zatwierdzający budżet, controllerzy finansowi, dyrektorzy pionów oraz członkowie zarządów.

PROGRAM

Część I: 2 grudnia 2020 r. – 9.00 – 15.00

Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Proces planowania budżetu głównego nakierowany na realizację celów przedsiębiorstwa
Ustalenie poziomu uszczegółowienia budżetu
Aktualizacja budżetu w trakcie jego realizacji
Ustalenie dopuszczalnych odchyleń w budżecie
Reakcja na odchylenia realizacji budżetu
Budżetowanie zadaniowe
Identyfikacja centrów kosztów
Wady tradycyjnych struktur budżetów centrów kosztów
Wielowymiarowe struktury budżetów pojedynczych centrów kosztów
Metody planowania budżetu według analiz danych historycznych i prognoz strategicznych

Część II: 11 grudnia 2020 r. – 9.00 – 15.00

Tworzenie struktury planu przychodów ze sprzedaży
Ilościowy plan produkcji – usług opracowany na podstawie planu przychodów
Wartościowy plan kosztów zmiennych produkcji – usług
Ilościowy plan zaopatrzenia
Wartościowy plan zaopatrzenia
Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca różnice w czasie pomiędzy powiązanymi budżetami
Planowanie przepływów finansowych metoda kasową
Planowanie rachunku zysków i strat metodą memoriałową

👉 PROWADZĄCY

Michał Chalastra

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

Polecamy także książkę trenera!

Rachunek kosztów księgowego i controllera

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

👉 CENA

Cena części I seminarium za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT
Cena części II seminarium za 1 osobę: 490 zł + 23% VAT
 Cena za obydwie części seminarium za 1 osobę: 890 zł + 23% VAT

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy biuro@platformawiedzy.com.pl
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie. Tuż przed szkoleniem prześlemy także link do logowania na platformie szkoleniowej oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

👉 KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/