Prawo celne w kontekście zagranicznej działalności gospodarczej

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami celnymi stosowanymi w wymianie towarowej z krajami trzecimi – które nie należą do Unii Europejskiej. Uczestnicy otrzymają wiedzę w zakresie odprawy celnej towarów oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji celnej. Zapoznają się także z podstawowymi procedurami celnymi w prawie unijnym oraz ich kompatybilnością z przepisami celnymi państw trzecich. Nauczą się stosować zdobytą wiedzę w procesie internacjonalizacji swoich przedsiębiorstw.

ODBIORCY

Szkolenie jest kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i pracowników działów handlowych małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących wymianę towarami państwami członkowskimi UE oraz z państwami trzecimi.

PROGRAM

I. Wykorzystanie gospodarczych procedur celnych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
1. Pojęcie i zakres internacjonalizacji przedsiębiorstwa
2. Poszczególne metody optymalizacji handlu zagranicznego
* Procedura składu celnego
* Procedura uszlachetniania czynnego
* Procedura przetwarzania pod kontrolą celną
* Procedura odprawy czasowej z częściowym i całkowitym zwolnieniem od cła
* Procedura uszlachetniania biernego
* Zmiana podmiotu w gospodarczych procedurach celnych

II. Wybrane aspekty obrót towarowy z krajami trzecimi
1. Ogólny zarys Jednolitej Przestrzeni Celnej UE
2. Środki ochrony rynku w UE
3. Publicznoprawne aspekty prawa celnego w wybranych krajach trzecich (Ukraina, USA, kraje azjatyckie i arabskie)
4. Zakres podmiotowy procedur celnych w wybranych krajach trzecich
5. Reżimy celne obowiązujące w wybranych krajach trzecich oraz ich wykorzystanie w działalności przedsiębiorstwa

III. Case study, dyskusja

PROWADZĄCY

Maksym Ferents

Wspólnik Ferenc&Kuczyński
Specjalizuje się w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego oraz międzynarodowego prawa korporacyjnego i prawa kontraktów.
Jako szef działów prawa ukraińskiego w największych międzynarodowych kancelariach prawnych wspierał podmioty gospodarcze m. in. w zakresie negocjacji oraz aspektów korporacyjnych transgranicznego przejęcia ukraińskich oraz polskich spółek. Wspiera realizację inwestycji w dziedzinie prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego, energii odnawialnej oraz własności intelektualnej. Nadzoruje i koordynuje działania międzynarodowych zespołów prawników.
Prowadzone szkolenia m.in. dla Arcelormittal Poland, Nordkalk, Olan, Omida, Centrów Obsługi Eksporterów i Inwestorów, Ministerstwa Gospodarki RP itp.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/