Raporty wielomarżowe dla controllerów

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest prezentacja zasad tworzenia raportów wielomarżowych i wielowymiarowych przez controllerów. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy metody i wzorce tworzenia tego rodzaju raportów zgodne z najlepszymi praktykami controllingu.

ODBIORCY

Controllerzy, analitycy finansowi, główni i samodzielni księgowi oraz dyrektorzy pionów biznesowych.

PROGRAM

1. Wady raportów rachunkowości zarządczej z punktu widzenia potrzeb controllingu
2. Identyfikacja ilości wymiarów analizy
Wpływ strategii sprzedaży na ilość wymiarów analizy
Struktura strategiczna i operacyjna raportów wielowymiarowych
3. Ustalanie poziomów analizy marżowej
Kolejność ujmowania kosztów zmiennych i stałych w raporcie
Ustalanie ilości poziomów marż
Wykorzystanie danych z raportu wielomarżowego w zarządzaniu
4. Adaptacja systemu rachunkowości do wymogów raportów marżowych
Klasyfikacja przychodów i kosztów na potrzeby raportów marżowych
Źródła danych do raportów marżowych
Rozbudowa ewidencji księgowej na potrzeby raportów marżowych
5. Rozliczanie kosztów pośrednich w raportach marżowych
Wady i zalety rozliczania kosztów pośrednich w raportach marżowych
Warunki poprawnego rozliczania kosztów pośrednich w raportach marżowych
Prezentacja kosztów pośrednich w raportach marżowych

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

 KONTAKT

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/