Raporty wielomarżowe dla controllerów

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest prezentacja zasad tworzenia raportów wielomarżowych i wielowymiarowych przez controllerów. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy metody i wzorce tworzenia tego rodzaju raportów zgodne z najlepszymi praktykami controllingu.

ODBIORCY

Controllerzy, analitycy finansowi, główni i samodzielni księgowi oraz dyrektorzy pionów biznesowych.

PROGRAM

Wady raportów rachunkowości zarządczej z punktu widzenia potrzeb controllingu

Identyfikacja ilości wymiarów analizy
* Wpływ strategii sprzedaży na ilość wymiarów analizy
* Struktura strategiczna i operacyjna raportów wielowymiarowych

Ustalanie poziomów analizy marżowej
* Kolejność ujmowania kosztów zmiennych i stałych w raporcie
* Ustalanie ilości poziomów marż
* Wykorzystanie danych z raportu wielomarżowego w zarządzaniu

Adaptacja systemu rachunkowości do wymogów raportów marżowych
* Klasyfikacja przychodów i kosztów na potrzeby raportów marżowych
* Źródła danych do raportów marżowych
* Rozbudowa ewidencji księgowej na potrzeby raportów marżowych

Rozliczanie kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Wady i zalety rozliczania kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Warunki poprawnego rozliczania kosztów pośrednich w raportach marżowych
* Prezentacja kosztów pośrednich w raportach marżowych

PROWADZĄCY

Michał Chalastra

Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

KONTAKT

Stanisław Woźniak
Partner Zarządzający
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie

Tel. (+ 48) 511 003 137
e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
https://platformawiedzy.com.pl/