Roboty budowlane – seminarium on-line

×

Roboty budowlane – seminarium on-line

Cena za 1 osobę: 450 zł + 23% VAT

Przesyłając niniejsze zgłoszenie/umowę Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za to wydarzenie przed terminem jego organizacji. Na bazie wypełnionych danych zostanie wystawiona faktura proforma, którą prześlemy Państwu drogą mailową. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed wydarzeniem, Uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% jego wartości. W przypadku braku informacji o rezygnacji, Uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości wydarzenia.

  Dane firmy potrzebne do wystawienia faktury

  Dane osoby kontaktowej

  Dane uczestnika szkolenia

  Sesja: 22 kwietnia 2022 r., godz. 9.00 – 13.00

  CEL I ZAKRES

  Celem seminarium jest prezentacja umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków stron procesu inwestycyjnego, najczęstszych przyczyn sporów i sposobów ich rozwiązywania przez sądy. Obalenie mitów, nieaktualnych poglądów – a trzeba zaznaczyć, że interpretacja niektórych problemów ulegała zmianie na przestrzeni nawet ostatnich kilku lat.
  W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane reguły rządzące procesem inwestycyjnym, roszczenia stron, sposoby zachowań skutkujące minimalizacją ryzyka i niepowodzenia, a przede wszystkim redukcją dodatkowych kosztów. Przedstawione zostaną także najczęściej stosowane klauzule w umowach, które nie są skuteczne.
  Omówione będą orzeczenia Sądu Najwyższego oraz konkretne przykłady z opisem rzeczywistych stanów faktycznych i przypadków w rozpatrywanych sprawach.

  ODBIORCY

  Przedsiębiorcy, członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji i zawierania umów oraz osoby odpowiedzialne za realizacje procesu budowlanego (inspektorzy nadzoru, kierownicy robót).

  PROGRAM

  1. Umowa o roboty budowlane- obowiązki stron
  Wskazanie zasad i głównych nieporozumień stron w tym zakresie
  Rola projektu budowlanego i innej dokumentacji projektowej
  Cel umowy i jego znaczenie w praktyce sporów
  Roboty dodatkowe – jak uniknąć 90% problemów
  2. Zawiadomienie o przeszkodach
  Przeszkody w wykonywaniu prac
  Okoliczności niezależne
  Skutki zawiadomienia
  3. Prawa i obowiązki inwestora
  Praktyczne przykłady
  4. Prawa i obowiązki wykonawcy
  Praktyczne przykłady
  5. Podwykonawcy
  Podwykonawca w rozumieniu umowy o roboty budowlane
  Kto nie jest podwykonawcą
  Obalenie powszechnych mitów w tym zakresie
  6. Relacja generalny wykonawca – podwykonawca
  Umowa – forma zawarcia i skutki
  Rozliczanie podwykonawców
  Przykłady bezpiecznych zapisów
  Roboty dodatkowe
  7. Odpowiedzialność solidarna inwestora za podwykonawcę
  Stan obecny
  Praktyczne przykłady
  Uregulowania poprzednie – konieczne do wyjaśnienia albowiem często funkcjonują jako aktualne

  PROWADZĄCY

  Tomasz Kosoń
  Radca prawny, praktyk, od 15 lat jako Partner Zarządzający prowadzi Kancelarię radców prawnych CONSELION reprezentując klientów w procesach sądowych o skomplikowanych stanach faktycznych. Prowadzi szkolenia praktyczne dla inspektorów nadzorów z zakresu prawa umów budowanych, a wyjątkowy nacisk kładzie na wykonywanie tych umów. Z doświadczenia przekonany, że nawet słabą umowę można „polepszyć” poprzez poprawne jej wykonanie, a nawet świetna umowa nie chroni strony źle ją wykonującej. Obsługuje firmy z branży budowlanej od ponad 15 lat analizując na bieżąco zmiany w prawie. Od 8 lat także Konsul Honorowy Republiki Litwy na terenie województwa dolnośląskiego.

  CENA

  Cena za 1 osobę: 450 zł + 23% VAT

  KONTAKT

  Tel. (+ 48) 511 003 137

  e-mail: biuro@platformawiedzy.com.pl
  https://platformawiedzy.com.pl/